IUCN kategorije ugroženosti vrsta

zorion

Moderator
Registracija
27-04-2014
Poruke
468
Reakcije
278
Lokacija
Spol
Fn0ZhzX.png
Nažalost, brojne biljne i životinjske vrste u svijetu su na rubu izumiranja. Prepoznaju li se na vrijeme ugrožene vrste, njihova se ugroženost procjenjuje prema kriterijima Međunarodne unije za očuvanje prirode (International Union for Conservation of Nature - IUCN) te im se dodaje pripadajuća kategorija ugroženosti.

Vrste kojima je procijenjen stepen ugroženosti navedene su u crvenim popisima i crvenim knjigama ugroženih vrsta. U izradi crvenih popisa i knjiga učestvuju stručnjaci za vrste organizama čija se ugroženost procjenjuje, bilo da su iz državnih institucija za zaštitu prirode ili nekih drugih.

Standarde za izradu crvenih popisa te pravila i kriterije za procjenu ugroženosti divljih vrsta propisuje IUCN. Prema IUCN-u postoji devet kategorija ugroženosti. Ova organizacija vodi globalnu bazu ugroženih organizama te izdaje crvene popise vrsta ugroženih na globalnom nivou. Stručnjaci iz državnih zavoda za zaštitu prirode edukovani su od strane IUCN-a o primjeni kriterija za određivanje kategorija ugroženosti. O primjeni ovih kriterija održavaju se stručne radionice kako bi se standardizovali i unaprijedili postupci izrade crvenih knjiga i popisa.

IUCN mreža trenutno broji preko 200 državnih agencija te preko 900 nevladinih udruženja članica. Bitan dio IUCN-a je Jedinica za crvene popise (IUCN Red List Unit) koja koordinira izradu te objavljuje popise. Podatke za izradu crvenih popisa prikuplja i obrađuje Komisija za preživljavanje vrsta (Species Survival Comission) koju čini više od 11000 stručnjaka volontera raspoređenih u više od 100 specijalističkih grupa.

Kategorije ugroženosti prema IUCN-u (v3.1)
EX (Extinct - Izumrla) - Vrste koje su bez ikakve dvojbe izumrle. Ukoliko se kroz intenzivna istraživanja na prikladnim staništima, u prikladnom vremenskom razdoblju ne pronađe jedinka neke vrste, ona se može smatrati izumrlom.
EW (Extinct in the Wild - Izumrla u prirodi) - Vrste koje opstaju samo u uzgoju, zatočeništvu ili u naturaliziranim populacijama izvan prvobitnog areala rasprostranjenosti. Kao i kod prethodne kategorije, vrsta se može smatrati izumrlom u prirodi ukoliko se kroz intenzivna istraživanja na prikladnim staništima, u prikladnom vremenskom razdoblju u prirodi ne pronađe jedinka dotične vrste.
CR (Criticaly Endangered - Kritično ugrožene) - Vrste kojima prijeti krajnje visoki rizik od izumiranja u prirodi.
EN (Endangered - Ugrožena) - Vrste kojima prijeti veoma visoki rizik od izumiranja u prirodi.
VU (Vulnerable - Osjetljiva) - Vrste kojima prijeti rizik od izumiranja u prirodi.
NT (Near Threatened - Gotovo ugrožena) - Niskorizične vrste kojima trenutno ne prijeti izumiranje, ali bi u bliskoj budućnosti mogle postati ugrožene.
LC (Least Concern - Najmanje zabrinjavajuća) - Vrste koje ne pripadaju ni u jednu od navedenih kategorija. U ovu kategoriju pripadaju široko rasprostranjene i brojne vrste.
DD (Data Deficient - Nedovoljno poznata) - Vrste za koje ne postoji dovoljno podataka o rasprostranjenosti i/ili stanju populacija da bi se direktno ili indirektno procijenio rizik od njihovog izumiranja. Ova kategorija zapravo nije kategorija ugroženosti, već ukazuje na potrebu prikupljanja novih podatka da bi se status ugroženosti vrste mogao odrediti.
NE (Not Evaluated - Nije procjenjivana) - Vrste kojima nije određivan status ugroženosti.

Druge oznake
Postoje i oznake koje se također mogu naći u spisima, a koje nisu dio osnovnog trenutnog standarda v3.1 IUCN-a (2001.). Inače, ranije su postojale verzije: 1.0 - Mace and Lande (1991.), 2.0 - Mace et al. (1992.), 2.1 - IUCN (1993.), 2.2 - Mace and Stuart (1994.), 2.3 - IUCN (1994.), i 3.0 - IUCN/SSC Criteria Review Working Group (1999.). Oznake koje se također mogu sresti:

RE (Regionaly Extinct - Regionalno izumrla) - Vrste izumrle na području koje je obuhvaćeno crvenim popisom ili crvenom knjigom. Kao i kod ostalih izumrlih kategorija, potrebno je provesti opsežna istraživanja da bi se vrsta mogla proglasiti regionalno izumrlom.
NA (Not Applicable - Nije prikladna za procjenu) - Vrste koje iz nekog razloga nisu prikladne za procjenu na regionalnom nivou, npr. ne radi se o divljoj populaciji, vrsta nije unutar svog prirodnog područja rasprostranjenosti, u regiji se pojavljuje slučajno i neredovno i sl.
S (Secure - Sigurne vrste) - Vrste koje nisu ugrožene.
U (Unknown - Nepoznato) - Nepoznato.
ExW (Extinct in the Wild - Izumrla u prirodi) - Isto što i EX.
V (Vulnerable - Ranjiva vrsta) - Isto što i VU.
R (Rare - Rijetka vrsta) - Rijetka ili potencijalno ugrožena vrsta.
K (Insufficiently Known - Nedovoljno poznata) - Nedovoljno poznata vrsta.

Treba napomenuti da je crveni popis „živa stvar“, odnosno da ga je potrebno kontinuirano revidirati, u skladu s promjenama statusa ugroženosti vrsta. Tokom revizije crvenog popisa, kategorije ugroženosti se mijenjaju u skladu s najnovijim podacima.

Crvene knjige služe da bi se prepoznale ugrožene vrste, odnosno stepen i uzroci njihove ugroženosti te da bi se odredile prioritetne mjere za njihovo očuvanje. Prilikom izrade crvene knjige, postojeći crveni popis ugroženih vrsta iste taksonomske vrste, odnosno kategorije ugroženosti pojedinih vrsta se revidiraju prema najnovijim podacima te se za svaku vrstu sastavlja tekst koji sadrži podatke kao što su: opis i biologija vrste, njena rasprostranjenost, neke ekološke karakteristike vrste, postojeća zakonska zaštita te, što je najvažnije, popis uzroka ugroženosti te predložene mjere očuvanja, uz fotografiju ili crtež vrste te kartu njene rasprostranjenosti.

Nakon što se izradi crvena knjiga, ona dalje služi kao neka vrsta stručne podloge, koja, uz sagledavanje drugih aspekata, npr. ekonomskih ili kulturoloških, pomaže u zaštiti ugrožene vrste. Najugroženije vrste zakonima o zaštiti prirode proglašavaju se strogo zaštićenima. (iucnredlist.org, fmoit.gov.ba, dzzp.hr, nationalredlist.org, Wikipedia, Ptice.info)
 

arijana

Registrovani član
Registracija
20-01-2015
Poruke
125
Reakcije
12
Lokacija
Spol
Hvala, korisno je znati.
 

Kutkut

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
776
Reakcije
206
Lokacija
Spol
Obavezna lekcija za svakoga ko se bavi temama zaštite prirode i životinja.
 
Pronađi:
Vrh