Dalmatinski pelikan

Vedran

Registrovani član
Registracija
18-12-2014
Poruke
297
Reakcije
66
Lokacija
Spol
Dalmatinski pelikan (Pelecanus crispus) je najveća vrsta pelikana. Gnijezdi se na Balkanu, Maloj Aziji, Levantu, Ukrajini, južnoj Rusiji, sve do Mongolije i Kine. Životni prostor ove ptice su šašem obrasle obale ribom bogatih mora, jezera i riječnih ušća.

Prvi naučni opis ove vrste napravio je njemački ornitolog Carl Friedrich Bruch 1832. prema primjerku ulovljenom na Neretvi. U Bečkom prirodoslovnom muzeju čuvaju se jaja koja su danas jedini dokaz da se u dolini Neretve gnijezdila ova ptica. Nema postojećih podvrsta, ali je u pleistocenu postojala paleopodvrsta Pelecanus crispus palaeocrispus. Opisana je prema fosilima iz Binagadya u Azerbajdžanu.

Dalmatinski pelikan dugačak je 170-190 cm, s rasponom krila preko 3 metra. Težak je 11-15 kg. Na glavi ima duže kovrdžasto perje, zbog čega ga ponekad nazivaju i kudravi pelikan. Sivobijele je boje sa sivim nogama i narandžastim donjim dijelom kljuna, koji postaje crven u doba parenja. Na vrhovima krila nalazi se malo crnog perja. Stopala i noge su olovno sive boje.

Hrani se pretežno ribom, koja može biti i do 50 cm dužine. Dnevno pojede oko 1 kilogram hrane. Migrira na kratke udaljenosti. U letu izgleda jako elegantno. Ima držanje slično kao čaplje. Glasa se siktanjem i klepetanjem.

Gniježđenje se događa u velikim kolonijama, jednom godišnje. Gnijezdo gradi na rubu vode ili gradi plutajuća gnijezda. Najčešće snese 2-3 bijela jaja. Oba roditelja inkubiraju ih 30-32 dana. Nakon tri sedmice života, mladi žive bez roditeljskog nadzora, ali ih još uvijek hrane roditelji. Nakon šeste sedmice sami love ribe, a nakon desete dobiju i sposobnost leta.

Sadašnje stanje ukupne populacije dalmatinskog pelikana, unatoč laganom rastu pojedinih populacija u Grčkoj, ocijenjeno je kao „ranjivo“. Tako je ocijenjeno zbog nastavka negativnog trenda ukupne populacije i naglog opadanja brojnog stanja tokom 20. vijeka. Brojno stanje gnijezdećih parova u Evropi krajem 20. vijeka procijenjeno je na 800 do 1.200 parova, a ukupna svjetska populacija na 10.000-13.900 jedinki.

Najveća populacija ovih pelikana se nalazi u laguni Karavasta u Albaniji. Ima ga na Skadarskom jezeru, gdje je postao njegov zaštitni znak, i u rezervatu Srebrna u Bugarskoj. U Dalmaciji je nestao, a zadnja kolonija bila je u dolini donje Neretve.

Prema Crvenoj listi IUCN-a, evropske države u kojima je ranije postojala gnijezdeća populacija, ali je u međuvremenu izumrla, su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Njemačka, Mađarska i Makedonija. Zbog toga se u ovim i većini ostalih evropskih zemalja pojavljuje samo kao skitnica. (Wikipedia, Ptice.info)
 

Atilla

Registrovani član
Registracija
18-12-2015
Poruke
122
Reakcije
20
Lokacija
Spol
Pojavljivao se, ali ornitolozi kažu da zastane samo zbog hrane dok za gniježđenje nema uslova.
 

Dino

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
468
Reakcije
110
Lokacija
Spol
Nažalost, nema ga više na mjestu po kojem je prepoznat.
 
Pronađi:
Vrh