Projekat "Čista rijeka Miljacka" provodi se u 32. bh. opštine

Lorena

Administrator
Poruke
312
Lajkovi
189
Lokacija
Spol
#1
Projekt "Čista rijeka Miljacka" je skraćeni naziv za širi projekt "Čiste vode cijele sarajevske kotline", čiji je strateški cilj poboljšanje i očuvanje kvalitete vode u vodotocima, zaštita resursa i ekosistema slivnih područja rijeka: Miljacke, Željeznice, Zujevine, Dobrinje i neposrednog sliva rijeke Bosne do vodomjerne stanice u Reljevu, a čija realizacija bi uskoro trebala početi.

Dokumentarni ekološki film Rijeka Miljacka
Čišćenje rijeke Miljacke
Zaštićeni pejzaž Bentbaša
Ekološki projekat Zajedno za čiste vode BiH

Kako je rečeno za Radiosarajevo.ba, realizacijom ovoga projekta na području 32 opštine u Bosni i Hercegovini postiže se i ispunjenje ostalih ciljeva, kao što su promocija turističkih lokaliteta uz rijeku Miljacku, razvoj ekološke svijesti, i sl.

- Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo, u partnerstvu s Gradom Sarajevo i Gradom Istočno Sarajevo, općinama Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, opštinama Pale i Istočni Stari Grad i Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo i Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo do sada je realizirala I fazu projekta, odnosno angažmanom konzorcija, u periodu od 2010. do 2012. godine je urađena, a potom 2012. godine i usvojena studija pod nazivom Projekt Čista rijeka Miljacka - rekli su za Radiosarajevo.ba u Fondu za zaštitu okoliša FBiH.

Kroz ovaj projekt definirane su i slijedeće konkretne aktivnosti i mjere kao što su:

- Rješavanje kanalizacione infrastrukture,
- Prečišćavanje industrijskih, kanalizacionih, sanitarnih i drugih otpadnih voda,
- Uklanjanje i sanacija divljih deponija i ostalih deponija koje na bilo koji način negativno utiču na kvalitet voda,
- Zaštita, regulacija i uređenje vodotoka, sa posebnim osvrtom na regulisani dio rijeke Miljacke i njene pritoke u gradu Sarajevu,
- Spriječavanje nelegalne eksploatacije šljunka iz vodotoka,
- Procjena uticaja postojećih i planiranih hidro-energetskih postrojenja,
- Definisanje ekološki prihvatljivih protoka,
- Uspostava stalnog monitoringa po područjima,
- Definisanje sistema upravljanja kvalitetom voda,
- Unaprijeđenje ekološke svijesti lokalnog stanovništva,
- Usaglašavanje domaće postojeće zakonske regulative sa standardima EU,
- Stimulisanje organske poljoprivrede,
- Spriječavanje ilegalne sječe.

- Projekt Čista rijeka Miljacka, urađen je na nivou studijske dokumentacije, a kao naznačajnije područje izdvaja sliv rijeke Miljacke koji obuhvata geografsko područje ispod planina Romanije i Jahorine, Mokranjsku zaravan, Paljansku zaravan, kanjon rijeke Miljacke do Bentbaše, te istočni dio Sarajevske kotline do Sastavaka - kazali su nam u Fondu.

Prema ovom projektu, prekomjeran stepen onečišćenja je posebno izražen u dijelu sliva rijeke Miljacke u sklopu šireg gradskog područja Sarajeva, koji se dentificirao kao najveće ekološko žarište u cijeloj regiji.

- Postojeći kolektor u Butilama nije dovoljan, jer prikuplja 70 posto fekalnih voda, što znači da se ostatak otpadnih voda ispušta direktno u rijeku Miljacku, bez prethodnog tremana - ističu iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Rješavanjem navedenih problema u slivu rijeke Miljacke prioritetno, te zajedno s implementacijom aktivnosti na slivnim područjima susjednih rijeka: Dobrinje, Željeznice, Zujevine i neposrednog sliva Bosne, projekat doprinosi postizanju strateškog cilja – osiguranja i očuvanja kvalitete vode rijeke Bosne.

Podsjećamo, Fond za zaštitu okoliša FBiH također je potpuno obnovio i kapitalne generacijske projekte poput Toplovoda Kakanj-Sarajevo, te izgradnju kolektora grada Mostara na lijevoj i desnoj obali, zahvaljujući kojem će se sve otpadne fekalne vode prestati izlijevati u Neretvu, odnosno, bit će očišćene najmodernijim uređajem u jugoistočnoj Evropi poslije čega će u Neretvu biti ispuštena mikrobiološki potpuno čista voda. Isto je učinjeno s tokom Neretve u Konjicu i s tokom rijeke Une u Bihaću.

Uz to, Fond za zaštitu okoliša FBiH prvi je u regionu pokrenuo dva revolving fonda, te time otvorio mogućnost učešća i međunarodnim institucijama. (RSa, Ptice.info)
 

Rose

Registrovani član
Poruke
17
Lajkovi
5
Lokacija
Spol
#2
Vidjeti Miljacku čistu - gotovo da mi je nemoguće zamisliti. Ako se realizuje to će biti čudo. 👍
 

mirror

Registrovani član
Poruke
9
Lajkovi
1
Lokacija
Spol
#3
To bi bilo prelijepo. Eliminisati sve ispuste nečistoća, očistiti korito, pa da bude samo čist kamen i voda. Neprocjenjivo.
 
Pronađi:
Vrh