Na Duvanjskom polju otkrivene vabilice za prepelice, reagovala inspekcija i policija

Vedran

Registrovani član
Poruke
274
Reakcije
57
Lokacija
Spol
U okviru redovnih aktivnosti na monitoringu krivolova na kraškim poljima u Bosni i Hercegovini, članovi Ornitološkog društva “Naše ptice” su, u koordiniranoj akciji sa Kantonalnom lovnom inspekcijom i Lovačkom udrugom "Vran", 15.9.2018. u Duvanjskom polju locirali dva elektronska mamca (vabilice) za prepelicu.

Zakonom o lovstvu upotreba vabilica je zabranjena i kažnjiva.

O ovim ilegalnim aktivnostima obavještena je policija u Tomislavgradu. Jedna vabilica je izuzeta sa terena i poslata na vještačenje, a drugu su nepoznata lica isključila prije dolaska policije.

Nakon prikupljanja raspoloživih informacija o ovom slučaju, biće preduzete sve radnje da se zaplijene i preostale elektronske vabilice, te da se lica koja ih postavljaju otkriju i kazne u skladu sa zakonom.

Prepelica u Evropi, usljed prekomjernog lova bilježi veliki pad brojnosti. Kao jedan od glavnih ugrožavajućih faktora smatra se lov uz upotrebu elektronskih vabilica na Balkanu, kuda migrira veliki broj ovih ptica.

Od krivolova godišnje u Bosni i Hercegovini strada desetine hiljada ptica, čime se, osim smanjenja biodiverziteta, nanosi finansijska šteta od nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka. Prema podacima BirdLife International, Bosna i Hercegovina se nalazi na samom dnu zemalja po pitanju sprečavanja krivolova.Ovo je jedna u nizu akcija koju je sprovelo Ornitološko društvo “Naše ptice” u saradnji sa federalnim i kantonalnim lovnim inspektorima i lovačkim društvima na područjima kraških polja. Ovakve akcije su planirane kao redovni vid saradnje tokom cijele godine na širem području Bosne i Hercegovine. (Naše ptice, Ptice Forum)
 
Pronađi:
Vrh