EU odobrila 243 miliona eura za ptice, slijepe miševe i projekte zaštite prirode

Edmir

Registrovani član
Poruke
744
Reakcije
196
Lokacija
Spol
Evropska komisija je odobrila investicioni paket vrijedan 243 miliona eura za projekte koji se finansiraju kroz program LIFE, namijenjen zaštiti prirode, životne sredine i kvaliteta života u okviru evropske tranzicije ka održivijoj i niskougljeničnoj budućnosti, navodi se u saopštenju komisije.

Sredstva u iznosu od 196,2 miliona eura namijenjena su projektima na polju zaštite životne sredine i efikasnosti resursa, prirode i biodiverziteta i upravljanja životnom sredinom i diseminacije informacija.

Za projekte klimatske akcije, EU je izdvojila 46,8 miliona eura. Ovi projekti imaju za cilj ublažavanje klimatskih promjena, adaptaciju na klimatske promjene i poboljšanje upravljanja životnom sredinom, kao i širenje informacija o ovim temama, a podržaće i članice EU u procesu pripreme klimatskih i energetskih planova do 2030. godine, koji će im pomoći da zajednički smanje emisije sa efektom staklene bašte za najmanje 40% u odnosu na nivo iz 1990. godine, navodi se u saopštenju.

Finansiranje koje je izdvojila EU podržaće dodatne investicije, što će za rezultat imati ukupno ulaganje od 430,7 miliona eura u 142 nova projekta. S obzirom da se finansiraju i brojni transnacionalni projekti, uticaj programa LIFE osjetiće se u svakoj članici EU, navodi se u saopštenju.

Jedan od projekata koji se finansiraju kroz program LIFE se bavi izradom liste predloženih zaštićenih područja morskih ptica i mjera za upravljanje ovim područjima. Ciljevi LIFE Artina projekta vrijednog 1,9 miliona eura uključuju identifikaciju zaštićenih morskih područja za vrste ptica gregula (Puffinus yelkouan) i koralni galeb (Larus audouinii) – koje imaju nepovoljan ili status zaštite u opadanju – i za vrstu veliki zovoj (Calonectris diomedea). Razumjevanje i procjena glavnih prijetnji koje utiču na populacije morskih ptica na kopnu i moru na projektnom području doprinijeće planiranju aktivnosti koje će ublažiti te prijetnje.

Milioni tona otpadne plastike završavaju na deponijama ili, što je još gore, u moru. Projekat vrijedan 1,8 miliona eura koji će se sprovesti u četiri članice EU, predviđa upotrebu proizvoda CEPLAFIB, novog materijala od reciklirane plastike i pulpe dobijene od starih novina, za proizvodnju u ambalažnoj, automobilskoj i građevinskoj industriji.

Jedan od projekata bavi se zaštitom slijepih miševa kao važnog prirodnog mehanizma suzbijanja štetnih insekata.

Drugi projekat, vrijedan 2 miliona eura, ima za cilj da smanji potrošnju energije i emisije gasova sa efektom staklene bašte u proizvodnji stakla. Projekat LIFE Smart Oxy-Boost treba da modifikuje peć za topljenje tako da nakon projekta koristi 4,2% manje prirodnog gasa i za isti taj iznos smanji emisije CO2 u vezi sa sagorjevanjem.

Među ovim projektima su i projekti za vraćanje povjerenja u mjerenje emisija vozila, zaštitu planinskog orla (Aquila fasciata), doprinos ozelenjavanju urbanog prevoza tereta, borbu protiv visoke temperature u gradovima i praćenje uticaja nanomaterijala na zdravlje. (balkangreenenergynews.com, Ptice.info)
 

lana

Registrovani član
Poruke
33
Reakcije
2
Lokacija
Spol
I ovo su razlozi zašto trebamo ubrzati naše puteve ka EU.
 
Pronađi:
Vrh