Revitalizacijom rukavaca Boroš-Drava i Aljmaški rit vraćena staništa ribama i pticama

Pahuljica

Moderator
Poruke
397
Reakcije
196
Lokacija
Spol
Završna konferencija Projekta „Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš-Drava i Aljmaški rit, obnovom vodenih staništa, povećanjem bioraznolikosti i razvojem ribolovnog turizma“ održana je u petak u Osijeku.

Projekt je sufinansiran sredstvima Evropske unije u sklopu INTERREG V-A prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Korisnici projekta su Hrvatske vode i Udruga Zeleni Hrvatske iz Osijeka te Direkcija za vode Južnog Prekodunavlja Pečuh i Zajednica ribolovnih udruga županije Baranja iz Republike Mađarske. Pridruženi partneri su Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije i Dunav-Drava nacionalni park.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.340.124,59 eura, od čega EU bespovratno daje 85% sredstava (1.139.105,89 eura). Projekt je započeo 1. septembra 2013., a završetak je 30. aprila 2019. godine.

Aljmaški rit i Boroš Drava su poplavna područja rijeke Drave. Osim važne uloge u sistemu odbrane od poplava, ove prirodne retencije su područja izuzetno velike biološke raznolikosti i rijetkih staništa o kojima ovise ugrožene vrste. Osim zajedničkih prirodnih karakteristika, ove lokacije su zbog klimatskih promjena i antropogenih uticaja pod ubrzanim djelovanjem prirodne eutrofikacije i zasipanja pri čemu gubeći ulogu retencije posljedično vodi do postupnog nestanka važnih i rijetkih staništa.

Kako bi zaustavili ovaj slijed događanja, projektni partneri su krenuli u realizaciju projekta u skladu s EU Direktivama o vodama i Direktivom o staništima, uz sufinansiranje sredstvima EU.

Cilj projekta je obnova i očuvanje biološke raznolikost važnih autohtonih i ostalih staništa u vrlo osjetljivim područjima ekološke mreže NATURA 2000 na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. To uključuje provedbu hidrotehničkih radova i mjera na poplavnom području rijeke Drave uz unaprijeđenje prekogranične sektorske saradnje kroz uspostavljanje održivog okoliša u obje zemlje na isti način.

Specifični cilj projekta je postizanje boljeg statusa zaštite postojećih staništa i obnova degradiranog staništa na područjima projekta s odgovarajućim aktivnostima te usklađivanje zaštite prirodnih vrijednosti i njihovo održivo korištenje na projektnim područjima.

Rezultati projekta su povećanje površine staništa na kojima je poboljšan status očuvanosti ciljanih vrsta i staništa projektnog područja NATURA 2000, i to četiri hektara na hrvatskoj strani granice i 3,2 hektara na mađarskoj strani granice. Projektom su stvoreni atraktivni lokaliteti u obje zemlje za daljnji održivi razvoj i zaštitu okoliša područja i osnivanje novih društvenih odnosa.

- Razmuljivanjem 85.000 kubika vratili smo u funkciju retencije i rukavce Aljmaškog rita koji su bili zamuljeni i zatravljeni. U te se rukavce vratila voda, a s njom i ribe i ptice, što znači da priroda, uz pomoć čovjeka, može vratiti karakteristike kakve je imala prije stotinu i više godina – zaključio je predsjednik Udruge Zeleni Hrvatske Zdravko Peko.
 

arijana

Registrovani član
Poruke
107
Reakcije
12
Lokacija
Spol
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.340.124,59 eura, od čega EU bespovratno daje 85% sredstava
I onda desničarska gamad protiv EU, a ovo je samo mali primjer koliko je udruživanje korisno, prije svega zbog mira a onda i na milion drugih načina.
 
Pronađi:
Vrh