RH: Konkurs za novinare za istraživanje problema krivolova na ptice

upendo

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
627
Reakcije
233
Lokacija
Spol
Najmanje 166.000 ptica na području Hrvatske godišnje strada kao posljedica krivolova i protivzakonitog ubijanja. Pretpostavlja se da broj ovako ubijenih ptica može doseći i vrtoglavih 855.000 jedinki godišnje.

Ova pretpostavka Hrvatsku svrstava na popis 10 najkritičnijih mediteranskih zemalja, kada se govori o broju protivzakonito ubijenih ptica.

Suzbijanje krivolova i protivzakonitog ubijanja ptica je jako dugotrajan i kompleksan poduhvat, a borba za njihovim suzbijanjem odvija se na više nivoa. Ona uključuje praćenje razmjera krivolova na terenu, osnaživanje nadležnih institucija, rad s policijom i inspektorima, zagovaranje na nivou donošenja zakona te osvještavanje i senzibiliziranje javnosti i medija o krivolovu. Osvještavanje problema u javnoj sferi je jednako važno kao i rad na terenu, a podrška javnosti i lokalnih zajednica u zaustavljanju ove prijetnje za brojne vrste ptica presudni su za sistemsko rješavanje spomenute teme.

Zog svega toga, zagrebačka udruga Biom raspisuje konkurs za novinarske radove, odnosno pruža jednokratnu novčanu podršku za novinarku ili novinara koji bi se tokom šest mjeseci posvetili istraživanju i izvještavanju o krivolovu. Odabrani kandidat dobiće priliku učestvovati u dijelu Biomovih aktivnosti za suzbijanje krivolova i ostvariti svoj potencijal vezan za istraživačko novinarstvo u području zaštite prirode. Sredstva za ovaj konkurs omogućili su BirdLife International i MAVA.

Jednokratna podrška od 1500 eura (11.125 kn) bruto pokriva sve vrste troškova vezane uz istraživački rad, a prema potrebama kandidata može biti iskorištena za troškove putovanja, vremena provedenog za istraživanje ili opreme.

Biom nudi:
- Mogućnost učešća u terenskim aktivnostima i obilascima;
- Rad i savjetovanje uz Biomove stručnjake te upoznavanje konteksta i problematike iz područja zaštite prirode;
- Umrežavanje i izradu kontakata za daljnje izvještavanje iz područja zaštite prirode;
- Podršku u stvaranju visokog nivoa poznavanja problematike i konteksta, na čijoj se osnovi može nastaviti samostalno baviti temom;
- Priliku novinarima da budu dio pozitivne promjene.

Zadatak odabranog novinara ili novinarke je stvoriti istraživačku priču u formi od minimalno tri članka ili videopriloga koji se bave izvještavanjem o problemu protivzakonitog ubijanja ptica. Koncept istraživanja i forma izvještavanja nisu unaprijed zadani, a novinari imaju mogućnost biti slobodni i kreativni u osmišljavanju istraživanja. Na raspolaganju će im biti Biomovi resursi, literatura i mogućnost korištenja konsultacija i savjetovanja sa stručnim osobama u području borbe protiv krivolova.

Mogu se prijaviti svi novinari bez obzira na prethodno iskustvo u istraživanjima o zaštiti prirode. Prijave se šalju e-mailom na adresu: grant@biom.hr najkasnije do 26. juna.

Prijava mora sadržavati:
- biografiju;
- primjer novinarskog istraživačkog rada (3 članka, reportaže ili druge primjere sadržaja);
- koncept rada (2.500 znakova: motivacija, teme koje su kandidatima zanimljive i željeli bi ih istraživati, metode koje će koristiti i oblik rada – članak, video itd.). (Biom, Ptice.info)
 
Pronađi:
Vrh