Revitalizacija livada i pašnjaka na području kompleksa Tišina i Odmut

Vedran

Registrovani član
Registracija
18-12-2014
Poruke
297
Reakcije
66
Lokacija
Spol
Proteklih dana u okruženju močvara uz rijeku Savu kod Domaljevca i Bosanskog Šamca vršeni su mašinski radovi na krčenju korova i zapuštenih parcela i formiranju vlažnih pašnjaka na kojim će se uzgajati stoka na ekološki (održiv) način, a time obnoviti i zaštititi vrijedni travnati ekosistemi ovog područja.

Područje prirode Tišina, Bosanski Šamac

Ovo je nastavak aktivnosti u sklopu projekta "Revitalizacija livada i pašnjaka na području kompleksa Tišina i Odmut", a sprovode ga udruženja Naše ptice iz Sarajeva i Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banje Luke, uz pomoć fondacije Euronatur iz Njemačke.

Kroz projekat je izabrano domaćinstvo Slavka Blažanovića, povratnika iz Grebnica, koje će dobiti donaciju opreme, radova uređenja, materijala i stoke. Opština Domaljevac-Šamac ustupila je na korištenje površinu od 4 hektara za ovaj projekat, a projekat podržava i opština Šamac.

- Nakon proglašenja zaštićenog područja 'Tišina i Odmut', koju smo postigli kroz dosadašnje projekte, cilj ovog projekta i drugih povezanih s njim je da obnovi ekosisteme, a uz to poboljša i razvije ovo područje tako da ono kao prirodno području služi za neke djelatnosti koje ne štete prirodi, a to je u ovom slučaju slobodno pašarenje na vlažnim travnjacima koji su jako važni za očuvanje biološke raznovrsnosti. Boravak krupnih preživara obnavlja autohtonu floru i faunu ovih područja, a tradicionalne rase stoke koje namjeravamo pustiti na ispašu najbolje su prilagođene ovim uslovima - rekao je koordinator projekta Jovica Sjeničić.

Tišina i Odmut su močvare/bare uz Savu između Šamca i Domaljevca i u 2019. godini su proglašene zaštićenim prirodnim područjem na površini od oko 200 hektara. Područje je je važno za zaštitu jer je posljednja prava močvara uz Savu u Bosni i Hercegovini i stanište brojnim vrstama koje se štite po EU direktivama u Evropi i kod nas, pretežno za močvarne vrste ptica, riba, vodozemaca i gmizavaca, kao i vodene biljke. (Klix, Ptice.info)
 

Vedran

Registrovani član
Registracija
18-12-2014
Poruke
297
Reakcije
66
Lokacija
Spol
Prilog iz emisije Zelena Panorama (FTV) o projektu obnove vlažnih travnjaka na močvarno-barskom kompleksu Tišina kod Bosanskog Šamca u cilju stvaranja boljih uslova za ugrožene vrste i ekosisteme, ali i za ljude ovog kraja preko uspostavljanja ekološkog stočarstva i uzgoja starih rasa stoke. Projekat partnerski sprovode Ornitološko društvo NAŠE Ptice i Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta uz pomoć njemačke fondacije EuroNatur.

 

Atilla

Registrovani član
Registracija
18-12-2015
Poruke
122
Reakcije
19
Lokacija
Spol
Čestitke za Naše ptice, DIZB, EuroNatur.
 

Vedran

Registrovani član
Registracija
18-12-2014
Poruke
297
Reakcije
66
Lokacija
Spol
Sastanak u Šamcu sa lokalnim vlastima
U četvrtak, 14. maja, u Šamcu je održan sastanak udruženja Ornitološko društvo NAŠE Ptice i Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta sa predstavnicima lokalnih vlasti. Tema sastanka bila je zaštita ptica i njihovih staništa u ovom području koja se realizuje u sklopu projekta "Revitalizacija vlažnih livada i pašnjaka u močvarno-barskom kompleksu Tišina" finansiranog od EuroNatura.Jedna od usaglašenih najhitnijih akcija je označavanje granica područja tablama koje će upravljaču donirati dva udruženja i koja će služiti u promociji područja. Drugi dio sastanka sa okruglim stolom na temu močvarnih zaštićenih područja je prolongiran za oktobar. (Naše ptice, Ptice Forum)
 

krug

Registrovani član
Registracija
28-08-2015
Poruke
20
Reakcije
1
Lokacija
Spol
Samo naprijed, ništa nazad. :D
 
Pronađi:
Vrh