BiH prva država u regiji koja je dobila svoj FSC standard

lastavica

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
491
Reakcije
146
Lokacija
Spol
Bosna i Hercegovina prva je i trenutno jedina država u regiji koja ima svoj FSC standard, čime je firmama u BiH olakšan put do FSC certifikata i međunarodnog tržišta. Taj certifikat garantuje da se šumom u određenoj firmi upravlja transparentno, u skladu s ključnim međunarodnim propisima i domaćom legislativom, uključujući veći stepen zaštite prirode. Objavljeno je to danas na svečanosti u sarajevskom hotelu Holiday, u prisustvu predstavnika relevantnih ministarstava, te mnogih stručnjaka iz šumarskog sektora u Bosni i Hercegovini.

- Radna grupa za razvoj FSC standarda započela je s radom početkom 2016. godine, a umjesto uobičajenih desetak članova, zbog zahtjeva samog FSC-a da u članstvu postoje predstavnici ekonomskog, društvenog i naučnog sektora, kao i zbog administrativnog ustroja BiH, naša je radna grupa brojila 23 člana. Naravno, vodili smo računa o zastupljenosti žena, kao i svih nacionalnosti. Posao smo priveli kraju prije planiranog datuma i bez prepreka - istakla je Petra Remeta, direktorica programa WWF Adrije, predstavivši projekt promocije odgovornog upravljanja šumama u Bosni i Hercegovini, koji se uz finansijsku podršku fabrike skandinavskog namještaja IKEA provodi još od 2012. godine.

Nakon uspješnog certificiranja 56.000 ha šuma Tuzlanskog kantona, te 121.000 ha šuma Srednjobosanskog kantona, od 2015. godine, u partnerstvu s Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, WWF provodi proces razvoja FSC standarda i podizanja svijesti o važnosti EU Uredbe o drvetu. Ovaj standard stupiće na snagu u martu 2020. godine, do kada bi se sve šumarske firme u BiH trebale prebaciti na korištenje novog standarda.

Samim time što BiH ima svoj standard, postupak certificiranja postaje brži i jeftiniji, a omogućava i usporedbe te analize među firmama. Dosadašnja primjena generičkog standarda bila je složeniji i dugotrajniji proces. Ostale države regije, uključujući i EU članice, još nisu izradile svoje FSC standarde.

- Certificiranje upravljanja šumskim resursima u BiH unaprijediće ekološke, socijalne i ekonomske performanse upravljanja šumama, ali i konkurentske prednosti domaćih preduzeća šumarstva i drvne industrije. To se posebno odnosi na izvozno orijentisane poslovne subjekte iz BiH, pred koje se na atraktivnim tržištima EU nameću sve strožiji zahtjevi u pogledu porijekla drveta - objasnio je doktor nauka Mersudin Avdibegović sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je provodio projekt.

Uz već spomenutih ukupno 177.000 ha šuma certificiranih u okviru ovog projekta, WWF privodi kraju i certificiranje preostalih 65.000 ha šuma Srednjobosanskog kantona. Certifikat se očekuje u rano proljeće, naveli su iz WWF Adria.

Forest Stewardship Council (FSC) je međunarodna organizacija koja se brine za odgovorno upravljanje šumama širom svijeta. To je nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija osnovana 1993. godine čiji cilj je osigurati da se šumama upravlja na ekološko odgovoran, društveno koristan i ekonomsko isplativ način, uz poštivanje radnih prava radnika i njihovu zaštitu na radu. FSC potrošačima daje mogućnost odabira proizvoda pomoću oznake koja garantuje da je proizveden po načelima održivog upravljanja. Zbog transparentnosti, FSC podržavaju mnoga udruženja za zaštitu okoliša i organizacije za razvoj, što FSC čini još priznatijim brandom. Proizvodi poput drva i papira, koji potiču iz FSC certificiranih šuma prepoznaju se po FSC oznaci. Kako bi oznaka bila vjerodostojna, svaka faza u lancu nabavke (od sječe drva u šumi do izrade konačnog proizvoda) mora biti certificirana. Na primjer, ako vlasnik šume, fabrika papira, trgovac papira na veliko i štampa imaju dokaz o proizvodnji prema FSC kriterijima, tada se proizvod smije označiti i prodati kao FSC proizvod. (Radio Sarajevo, Ptice Forum)
 

Almir

Registrovani član
Registracija
19-01-2015
Poruke
38
Reakcije
3
Lokacija
Spol
Sretno u primjeni.
 
Pronađi:
Vrh