Na Vranskom jezeru treninzi posmatranja i prstenovanja ptica te izrada kućica

Vedran

Registrovani član
Registracija
18-12-2014
Poruke
300
Reakcije
67
Lokacija
Spol
U sklopu projekta "Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero'' provode se aktivnosti edukacije i interpretacije znamenitosti Ornitološkog rezervata i šireg područja Parka.

Projekt sufinansira Evropska unija iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost, a provodi se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru poziva „Promocija održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“.

Trening prepoznavanja ptica i ove godine je uspješno proveden s ciljem edukacije zaposlenika Parka i zainteresovanih pojedinaca za vodiče posmatranja ptica. Treninzi su uključivali terenske izlaske i predavanja, a održavali su se kroz april, maj i juni u Parku prirode Vransko jezero i okolini, na Pagu, u Ninu te u Nacionalnom parku Krka, dok su se u septembru i oktobru polaznici mogli upoznati s prstenovanjem ptica u Ornitološkoj stanici u Parku prirode Vransko jezero.

Ostale aktivnosti koje je Javna ustanova provela u saradnji s Udrugom Biom su Mala škola prstenovanja, koja je organizovana kroz oktobar i u sklopu koje su se učenici lokalnih škola imali priliku upoznati s metodologijom prstenovanja ptica.

Za učenike osnovnih škola su u septembru i oktobru organizovane radionice izrade kućica za ptice. Izrađeno je ukupno 12 kućica za ptice, koje će se postaviti na različite lokacije u Parku i u okolini neposredno prije početka sljedeće sezone gniježđenja. Osim navedenog, Udruga Biom provela je monitoring ptica na području Parka u januaru u svrhu utvrđivanja uticaja turizma na njihove zimujuće populacije te u aprilu, maju i junu na gnijezdeće populacije, na osnovu čega će razraditi i proširiti postojeće programe za posmatranje ptica i izraditi vodič kroz biološku raznolikost Parka. Provedba ove aktivnosti rezultiraće boljim informisanjem i edukacijom posjetilaca i zaposlenika Parka te osmišljenim novim turama za posmatranje ptica, a samim tim će doprinijeti očuvanju i prezentaciji prirodne baštine, povećanju broja posjetilaca i ostvarenju cilja Projekta.

Aktivnosti koje Javna ustanova organizuje u saradnji s Udrugom Biom nastaviće se provoditi kroz nadolazeće godine provedbe Projekta, odnosno do kraja 2021. godine. Svi zainteresovani imaće priliku prijaviti se za učešće u sljedećem ciklusu Treninga prepoznavanja ptica koji će se održati početkom proljeća 2020. godine. (BIOM, Ptice.info)
 

Atilla

Registrovani član
Registracija
18-12-2015
Poruke
123
Reakcije
20
Lokacija
Spol
Ovo je trebalo davno.
 
Pronađi:
Vrh