OD Naše ptice realizuje dodjelu malih grantova u okviru projekta Kraška polja 3

Pahuljica

Moderator
Poruke
398
Reakcije
196
Lokacija
Spol
Ornitološko društvo Naše ptice i udruge Dinarica i Naša baština, uz finansijsku podršku fondacija EuroNatur iz Njemačke i MAVA iz Švicarske raspisale su krajem februara konkurs za dodjelu nepovratnih sredstava za razvoj održivog turizma i poljoprivrede u Livanjskom i Duvanjskom polju.

Za grantove je izdvojeno ukupno 30.000 eura, a planirano je finansiranje 10-15 malih grantova u maksimalnom iznosu od 3000 eura po pojedinačnom grantu. Na konkurs su prijavljene 24 aplikacije, a objava rezultata i početak implementacije planirani su za početak aprila. Pravo na apliciranje imali su učesnici dvodnevne radionice održane 21.-22. februara u Livnu.

Eminentni stručnjaci su na radionici predstavili kulturno-historijske i prirodne vrijednosti Livanjskog i Duvanjskog kraja, mogućnosti za razvoj turizma, proces zaštite, izazove i probleme u upravljanju prirodnim staništima, uticaj sukcesije i požara na očuvanje biljnog i životinjskog svijeta te pozitivne prakse u održivom korištenju vlažnih staništa.

Navedene aktivnosti realizovane su u okviru projekta „Kraška polja 3- Podrška zaštiti i održivom regionalnom razvoju Livanjskog i Duvanjskog polja“ koji se realizuje od marta 2019. do kraja 2020. godine.

Prva faza projekta implementirana je od 1. 7. 2011. do 31. 12. 2012. sa ciljem da se identifikuju sva kraška polja u Bosni i Hercegovini i prikupe informacije o hidrološkom režimu i naučnim saznanjima o biodiverzitetu datih lokacija.

U drugoj fazi, koja je realizovana od 1. 3. 2016. do 30. 9. 2018. godine, izdvojeno je 20 kraških polja, grupisanih u 14 područja na kojima je vršeno istraživanje ptica sa ciljem valorizacije i nominacije kraških polja za područja od međunarodnog značaja za ptice (IBA područja). Sva područja, osim Dugo polje-Blidinje, ispunila su stroge kriterije. U okviru ovog projekta izvršeno je i obilježavanje velikog broja prirodnih i kulturnih vrijednosti Livanjskog i Duvanjskog polja, postavljene su dvije osmatračnice za ptice i 4 stanice sa info tablama o prirodnim vrijednostima datih lokaliteta. Sa ovim je napravljena dobra polazna osnova za razvoj raznih vidova ekoturizma u ovom području.

Treća faza projekta Kraška polja, umjesto dosadašnjeg fokusa na biodiverzitetu, težište aktivnosti prenosi na sociološki aspekt i njegovanje kulturnog pejzaža, tj. na održivo korištenje prirodnih staništa, podršku razvoju turizma i stočarstva, borbi protiv sukcesije i požara, podršku zaštiti Livanjskog polja itd. (Naše ptice, Ptice Forum)
 
Pronađi:
Vrh