OD Naše ptice realizuje dodjelu malih grantova u okviru projekta Kraška polja 3

Pahuljica

Moderator
Registracija
27-04-2014
Poruke
402
Reakcije
200
Lokacija
Spol
Ornitološko društvo Naše ptice i udruge Dinarica i Naša baština, uz finansijsku podršku fondacija EuroNatur iz Njemačke i MAVA iz Švicarske raspisale su krajem februara konkurs za dodjelu nepovratnih sredstava za razvoj održivog turizma i poljoprivrede u Livanjskom i Duvanjskom polju.

Za grantove je izdvojeno ukupno 30.000 eura, a planirano je finansiranje 10-15 malih grantova u maksimalnom iznosu od 3000 eura po pojedinačnom grantu. Na konkurs su prijavljene 24 aplikacije, a objava rezultata i početak implementacije planirani su za početak aprila. Pravo na apliciranje imali su učesnici dvodnevne radionice održane 21.-22. februara u Livnu.

Eminentni stručnjaci su na radionici predstavili kulturno-historijske i prirodne vrijednosti Livanjskog i Duvanjskog kraja, mogućnosti za razvoj turizma, proces zaštite, izazove i probleme u upravljanju prirodnim staništima, uticaj sukcesije i požara na očuvanje biljnog i životinjskog svijeta te pozitivne prakse u održivom korištenju vlažnih staništa.

Navedene aktivnosti realizovane su u okviru projekta „Kraška polja 3- Podrška zaštiti i održivom regionalnom razvoju Livanjskog i Duvanjskog polja“ koji se realizuje od marta 2019. do kraja 2020. godine.

Prva faza projekta implementirana je od 1. 7. 2011. do 31. 12. 2012. sa ciljem da se identifikuju sva kraška polja u Bosni i Hercegovini i prikupe informacije o hidrološkom režimu i naučnim saznanjima o biodiverzitetu datih lokacija.

U drugoj fazi, koja je realizovana od 1. 3. 2016. do 30. 9. 2018. godine, izdvojeno je 20 kraških polja, grupisanih u 14 područja na kojima je vršeno istraživanje ptica sa ciljem valorizacije i nominacije kraških polja za područja od međunarodnog značaja za ptice (IBA područja). Sva područja, osim Dugo polje-Blidinje, ispunila su stroge kriterije. U okviru ovog projekta izvršeno je i obilježavanje velikog broja prirodnih i kulturnih vrijednosti Livanjskog i Duvanjskog polja, postavljene su dvije osmatračnice za ptice i 4 stanice sa info tablama o prirodnim vrijednostima datih lokaliteta. Sa ovim je napravljena dobra polazna osnova za razvoj raznih vidova ekoturizma u ovom području.

Treća faza projekta Kraška polja, umjesto dosadašnjeg fokusa na biodiverzitetu, težište aktivnosti prenosi na sociološki aspekt i njegovanje kulturnog pejzaža, tj. na održivo korištenje prirodnih staništa, podršku razvoju turizma i stočarstva, borbi protiv sukcesije i požara, podršku zaštiti Livanjskog polja itd. (Naše ptice, Ptice Forum)
 

rider

Registrovani član
Registracija
02-04-2020
Poruke
22
Reakcije
2
Lokacija
Spol
Da se pametno potroši.
 

Pahuljica

Moderator
Registracija
27-04-2014
Poruke
402
Reakcije
200
Lokacija
Spol
Dodijeljeno 19 malih grantova u okviru projekta Kraška polja 3
U okviru projekta „Kraška polja 3 – Podrška zaštiti i održivom regionalnom razvoju Livanjskog i Duvanjskog polja“ koji se realizuje od marta 2019. do kraja 2020. godine i koji implementiraju Ornitološko društvo „Naše ptice“, „Dinarica“ i „Naša baština“, uz finansijsku podršku fondacija EuroNatur iz Njemačke i MAVA iz Švicarske, predviđena je dodjela malih grantova koji imaju za cilj da podrže razvoj stočarstva, pčelarstva, turizma i drugih djelatnosti koje se odnose na održivo korištenje prirode.Na konkurs su se prijavile 23 organizacije, mala preduzeća ili OPG-a koji djeluju na prostoru Livanjskog ili Duvanjskog polja. Zbog velikog broja kvalitetnih aplikacija, zajedničkom odlukom projektnih partnera i fondacije EuroNatur odabrano je čak 19 malih projekata sa teritorije sve tri opštine Livanjskog i Duvanjskog kraja, zbog čega je fond za grantove sa početnih 40000 EUR povećan na 51000 EUR.

Iako su u pitanju mala sredstva koja ne mogu da riješe sve probleme lokalne zajednice, ovi grantovi imaju izuzetan značaj jer će rezultirati pokretanjem potpuno novih djelatnosti na datom prostoru, kao što su: nabavka kanua za spuštanje niz rijeku Sturbu sa ponudom za posmatranje ptica, nabavka električnih bicikala za obilazak Livanjskog polja i okolnih planina, te izgradnja konobe sa tradicionalnim lokalnim proizvodima u Duvanjskom polju, a u planu je i organizovana posjeta nekim pećinskim objektima Duvanjskog kraja. Osim toga, biće pokrenuta farma magaraca u sjevernom dijelu Livanjskog polja, dva domaćinstva koja se bave ovčarstvom će proširi svoj stočni fond, dva pčelarska domaćinstva značajno će automatizovati, unaprijediti i proširiti svoju proizvodnju, dok će nekoliko domaćinstava biti opremljeno za pružanje usluga seoskog turizma i jedno za izradu tradicionalnih tkanina i suvenira sa lokalnim motivima.

Naročita pažnja posvećena je borbi protiv sukcesije i požara u Livanjskom i Duvanjskom polju, koji su, usljed depopulacije, smanjivanja stočarstva i poljoprivrede, izrasli u ozbiljan problem koji značajno narušava izvorna travnata i močvarna staništa ovog, za biodiverzitet izuzetno značajnog područja. Predviđena je revitalizacija nekih potpuno zaraslih livada, nabaviće se kosačice za košenje trave i naprtnjače za gašenje požara, a biće održan i niz radionica koje imaju za cilj smanjenje učestalosti požara.

Na kraju realizacije projektnih aktivnosti predviđena je i promocija datog područja i izgradnja jedinstvene turističke ponude. (Naše ptice, Ptice Forum)
 
Pronađi:
Vrh