150 NVO pozvalo EU da prestanu finansirati gradnju novih hidroelektrana u Evropi

lastavica

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
504
Reakcije
149
Lokacija
Spol
KuTe0Ea.png
150 nevladinih organizacija udružilo se u pozivu institucijama EU da prekinu javno finansiranje novih hidroenergetskih projekata u Evropi. Izgradnja više hidroelektrana u suprotnosti je s ciljevima bioraznolikosti Evropskog zelenog sporazuma, s obzirom na mali doprinos koji bi novi pogoni donijeli energetskoj tranziciji u odnosu na štetu okoliša koju uzrokuju.

WWF, zajedno s potpisnicima kao što su Climate Action Network Europe i BirdLife, traže da se javne investicije preusmjere prema nadogradnji postojećih postrojenja, mjerama energetske efikasnosti i obnovljivim izvorima energije manjeg uticaja, poput vjetra i sunčeve energije.

Mobilizacija nevladinih organizacija dolazi nekoliko mjeseci nakon što je nova analiza otkrila da je 93% evropskih slatkovodnih migrirajućih riba izgubljeno od 1970. godine, dijelom i zbog hidroenergije. Iako se 91% postojećih i planiranih postrojenja u Evropi smatra „malim“ – što znači da imaju kapacitet ispod 10 MW – i malo doprinose energetskom miksu, njihovi uticaji na okoliš su dramatični. Ako se ova postrojenja nastave graditi, uništiće posljednje evropske rijeke slobodnog toka i dalje degradirati sve osjetljivije slatkovodne ekosisteme.

- Kontinuirano finansiranje novih hidroenergetskih projekata od strane Evropske komisije i evropskih finansijskih institucija potpuno je u suprotnosti s ambicijama EU Strategije biološke raznolikosti i njenog cilja vraćanja 25.000 km rijeka slobodnog protoka. Uklanjanje alata za finansiranje i poticaja za nove hidroenergetske projekte sve je hitniji korak prema smanjenju gubitka biološke raznolikosti u EU, ispunjavanju ciljeva postavljenih Okvirnom direktivom o vodama i podršci Evropskom zelenom sporazumu - izjavio je Andreas Baumüller, voditelj prirodnih resursa iz Ureda za evropsku politiku WWF-a.

Alex Mason, viši službenik za politiku, klimu i energiju u Uredu za evropsku politiku WWF-a, dodao je da se mora hitno preći na 100-postotni sistem obnovljivih izvora energije. Smatra da je doprinos koji bi nova hidroenergija mogla dati trivijan u usporedbi s ogromnom ekološkom štetom koju bi mogla prouzrokovati. Umjesto toga, trebali bismo ulagati u vjetar i solarnu energiju, u kombinaciji s fleksibilnošću potražnje i skladištenjem.

Manifest poziva na:

• Kraj subvencioniranja novih hidroelektrana EU svih veličina, uključujući putem regionalne politike i fondova projekata od zajedničkog interesa.
• Kraj finansiranja Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj za sve nove hidroelektrane u Evropi.
• Sve nove hidroenergije izuzeti s popisa obnovljivih izvora energije koji ispunjavaju uslove za državnu podršku.
• Javne finansije za nove hidroelektrane preraspodijeliti na ekološke obnove, projekte uklanjanja brana, posebno tamo gdje su brane zastarjele, te prema drugim obnovljivim energijama poput vjetra i sunčeve energije. (Biom, Ptice.info)
 

kvak

Registrovani član
Registracija
30-10-2020
Poruke
6
Reakcije
0
Lokacija
Spol
To su lobiji koje će teško biti slomiti.
 
Pronađi:
Vrh