Analiza stanja vrsta i populacija riba i ptica na području jezera Modrac

Walker

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
724
Reakcije
235
Lokacija
Spol
hYOFZxy.png
Udruženje građana "Eko Mreža“ u saradnji sa općinom Lukavac i Sportsko-ribolovnim društvom "Smuđ“ iz Lukavca od juna 2020. godine počelo je sa realizacijom projekta "Inventarizacija, analiza i praćenje stanja diverziteta ihtiofaune i ornitofaune jezera Modrac“, finansiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Cilj ovog istraživačkog projekta je uvid u trenutno stanje vrsta i populacija riba i ptica na području hidroakumulacije Modrac, kao najveće akumulacije na području Bosne i Hercegovine.

Projekt ima za cilj analizu diverziteta ptica i riba, u skladu sa metodologijom iz Aneksa Habitat i Bird Direktive te smjernicama Vodiča kroz tipove staništa BiH.

Nakon terenskih i laboratorijskih istraživanja vezanih za ihtiofaunu hidroakumulacije Modrac planiranih ovim projektom dobit će se jasnija slika o trenutnom stanju populacije riba, kao i kompletnije spoznaje o taksonomsko biosistematskim i ekološkim karakteristikama ihtiofaune istraživanog ekosistema.

Hidroakumulacija Modrac, kao i obližnje bare i močvare, predstavljaju značajno stanište za populaciju ptica. Sama priroda staništa, raznolikost živog svijeta, prvenstveno životinja, koje služe uglavnom kao plijen, te blizina močvare u Šerićima i bare u Mosorovcu imaju uticaj na veći broj vrsta ptica.

Šerićka bara, Živinice
Bara Mosorovac će biti zaštićeno područje
Labudovi na zagađenom jezeru Modrac

6kEe5uA.png
Pojava sive čaplje, galebova i labudova vjerovatno se odrazila na trend promjene diverziteta ptica, što će se također utvrditi ovim istraživanjem, kao i trenutni broj vrsta i stanja populacija čiji je način života vezan za priobalni dio, ptice koje se gnijezde na obali i ptice koje su vezane za vodenu tj. jezersku vegetaciju, kao i trenutno stanje broja vrsta ihtiofagnih ptica i stanja ptica uopšte, odnosno inventarizacija.

Dolaskom do cjelovitih rezultata imaće se potpunija slika o stanju ove dvije grupe kičmenjaka, koje su jako bitni indikatori stanja životne sredine, te će se ubuduće rezultati studije moći koristiti kao output podaci za još obimnija istraživanja ili u svrhu uporedbe sa istraživanjima u budućnosti.

Članovi projektnog tima su istaknuti bosanskohercegovački stručnjaci iz oblasti analize stanja riba i ptica, i to: voditelj projekta za oblast ihtiofaune je dr. sc. Avdul Adrović kao i dr.sc. Elvira Hadžiahmetović - Jurida (Prirodno-matematički fakultet iz Tuzle), te voditelj projekta za oblast ornitofaune mr. Nermina Sarajlić iz Sarajeva. vođa tima za biološka istraživanja je dipl. biolog Mensur Zukić, koji će i magistrirati iz oblasti bioloških istraživanja na prostoru Sjeveroistočne Bosne.

Koordinator projekta je mr. evropskih studija, Aldin Hodžić, dugogodišnji saradnik i vanjski konsultant/saradnik različitih klijenata iz oblasti djelovanja od interesa za širu društvenu zajednicu.

Ovim projektom će se popularizirati sportski i amaterski ribolov kao i povećati broj istraživača na jezeru Modrac te proširiti turistička ponuda ovog kraja kroz birdwatching (posmatranje ptica) i druge aktivnosti koje imaju za cilj ukazati na značaj očuvanja biodiverziteta jezera Modrac.

Krajnji rezultat projekta je doprinos formiranju ekološke mreže zaštićenih prirodnih tipova staništa i vrsta na području Federacije BiH i uključivanja određenih područja jezera Modrac u međunarodnu ekološku mrežu zaštićenih prirodnih staništa i staništa vrsta, u u skladu sa NATURA 2000 preporukama (Direktiva o očuvanju divljih ptica (Council Directive 79/409/EEC; 2009/147/EC) i Direktiva o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC). (Klix)

Qy7hQ0t.png


zeJqBOz.png


vBgKTD0.png
 

nmm

Registrovani član
Registracija
22-11-2019
Poruke
25
Reakcije
1
Lokacija
Spol
Svaka čast.
 

DraJ

Registrovani član
Registracija
29-07-2019
Poruke
9
Reakcije
0
Lokacija
Spol
Bio sam nekad možda 1997. ili 1998. na ovom jezeru, tada je to bilo prelijepo mjesto, pravo malo more.
 
Pronađi:
Vrh