Zaštita biodioverziteta praćenjem mrkog medvjeda kroz prekogranični projekat BiH i CG

dragon

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
514
Reakcije
223
Lokacija
Spol
bnc8d4I.png
U okviru projekta „Bear in Mind – Bringing environmental actions for the biodiversity protection across the borders“ kojeg finansira Evropska unija, u cilju telemetrijskog praćenja putem satelita uhvaćena je i GPS odašiljačem označena još jedna jedinka mrkoga medvjeda (Ursus arctos).

Nakon medvjeda Borka u Crnoj Gori, na teritoriji parka prirode "Blidinje", u lovištu Vran, uhvaćen je dvogodišnji mužjak od 78 kg, koji je, dobio ime Vranac u skladu sa lokalitetom na kojem je pronađen. Vrijedni članovi projektnog tima iz Bosne i Hercegovine, uz podršku stručnih suradnika i predstavnika Šumarije Tomislavgrad, danima su radili na pripremi i provedbi ovog zahtjevnog procesa, a sve u cilju praćenja kretanja medvjeda, dinamike ishrane, mapiranja staništa koje koristi, kao i drugih, naučno zanimljivih navika.

Projektom je predviđeno da se u ovoj godini označe još dvije jedinke mrkog medvjeda radi telemetrijskog praćenja. Podaci dobijeni na ovaj način će, između ostalog, poslužiti i za izradu Plana upravljanja mrkim medvjedima na području četiri zaštićena područja u BiH i CG, koji su krajnji korisnici projekta.

Provedena aktivnost, osim naučno-istraživačkog aspekta, pomoći će da se široj javnosti na pravi način predstavi jedna divlja životinja poput mrkog medvjeda, te na taj način razbiju predrasude, pogrešna uvjerenja i pretjeran strah od ove životinje.

- Na ovaj način, dobijanjem podataka koje nam šalju Vranac i Borko, uz one koje ćemo dobiti hvatanjem i označavanjem još dvije jedinke mrkog medvjeda, moći ćemo formirati i predstaviti donositeljima odluka i javnosti kvalitetne planove upravljanja ovom vrstom, koji će ponuditi širu sliku o njoj i njenim navikama u prekograničnom području, a samim tim dati značajan doprinos u unaprijeđenju njene zaštite i upravljanja. Pored toga, uz provedenu edukativnu kampanju, želimo ukazati na značajnu ulogu medvjeda u šumskom ekosistemu, kao jednog od najvrijednijih predstavnika biološke raznolikosti koji ima glavnu ulogu u njenom očuvanju, te da ova vrsta nije isključivo napadač i štetočina, već se radi o vrlo opreznoj životinji, koja radije izbjegava ljude. Upravo je dostizanje visokog stepena sklada u suživotu lokalnog stanovništva i divljih životinja jedan od krajnjih ciljeva našeg projekta – rekla je Josipa Bagarić, koordinatorica projekta u Bosni i Hercegovini.

Eb3X2v8.png
Projekt "BEAR in Mind", koji Udruga za zaštitu okoliša “Naša baština” provodi u saradnji s partnerskim organizacijama Ornitološko društvo "Naše ptice" iz Bosne i Hercegovine i Centar za zaštitu i proučavanje ptica iz Crne Gore, finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

- PP Blidinje: Radionica o jačanju kapaciteta za monitoring zaštićenih vrsta sisara

Projekt je osmišljen na način da zaštita biološke raznolikosti prekograničnog područja Bosne i Hercegovine i Crne Gore bude centralna tema, te da se na taj način zaštite vrste karakteristične za ovu regiju. Na taj način će se osigurati i zaštita ekosistema tih lokacija (posebno važnih šuma), a sve kroz provedbu čitavog niza aktivnosti poput: jačanja kapaciteta i opremanja administrativnih jedinica zaštićenih područja i civilnog sektora iz oblasti zaštite životne sredine, izrade monitoring protokola i planova upravljanja zaštićenim vrstama ptica i sisara u skladu sa direktivama EU, te jačanja svijesti lokalnog stanovništva o koristima koje donose visoki standardi po pitanju zaštite ugroženih vrsta, navodi se u saopštenju “Naše baštine”.

Više o projektu saznajte na www.bearinmind.me. (tomislavcity.com, Ptice.info, Foto: Slaven Reljić i Mirko Šarac)
 

JoeSat

Registrovani član
Registracija
20-01-2015
Poruke
34
Reakcije
0
Lokacija
Spol
Neka šuma i neka medvjeda.
 
Pronađi:
Vrh