U Zadru održano predavanje na temu očuvanja jarebice kamenjarke i trčke

Walker

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
714
Reakcije
234
Lokacija
Spol
aNmFg6V.png
Početkom juna 2021. održano je edukativno predavanje za lovce u Zadru, a na temu očuvanja jarebice kamenjarke (Alectoris graeca) i trčke (Perdix perdix). Organizatori su Lovački savez Zadarske županije i Biom.

- Iako su trčka i jarebica kamenjarka stoljećima prisutne u našim krajevima, vrste su koje se sve teže nose s raznim faktorima koji utiču na njihovu brojnost, zdravlje pa čak i opstanak. Jedan od značajnih faktora je i gubitak ključnih staništa koji su vrstama bitne za siguran prelet, ali i preživljavanje te podizanje mladih naraštaja - rekao je Ivan Budinski, ornitolog Udruge Biom koji je održao predavanje.

Ivan Budinski je napomenuo kako upravo pravilno upravljanje staništem značajno može doprinijeti očuvanju ovih vrsta, a to su krčenje prezaraslih travnjačkih staništa i održavanje pojila i lokvi. Nakon predavanja uslijedila je diskusija s lovcima o tome šta se u Zadarskoj županiji može napraviti, a s ciljem kako bi se očuvala populacija jarebice kamenjarke i trčke.

Predavanje je održano u sklopu projekta LIFE Against Bird Crime (LIFE17 GIE/NL/000599), na kojem je Udruga Biom partner. Projekt je usmjeren na podizanje nivoa svijesti javnosti u svrhu efikasnije borbe protiv nezakonitog ubijanja i uzimanja divljih ptica iz prirode. Saradnja s lovcima je ključna u sprječavanju krivolova ali isto tako je ključna i saradnja na stručnim i zakonskim rješenjima kojima se mogu postići bolji životni uslovi za razne vrste divljači i ostalog živog svijeta. (Biom, Ptice Forum)
 

arijana

Registrovani član
Registracija
20-01-2015
Poruke
116
Reakcije
12
Lokacija
Spol
A gledaj "rekvizita" po zidu. 😒
 
Pronađi:
Vrh