Započeo projekat obnove lokvi i bunara na Biokovu, Dinari, Velebitu i Učki

Walker

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
736
Reakcije
240
Lokacija
Spol
DeA8q1P.png
Kako bi se obnovili slatkovodni ekosistemi na kraškim planinama u Hrvatskoj, započeta je provedba novog projekta “Still Water Revival – Restoring and conserving still water ecosystems of Mediterranean karst mountains”. Ovim projektom obnavljaće se lokve i bunari na Biokovu, Dinari, sjevernom Velebitu i Učki, a u cilju podrške očuvanju bioraznolikosti, kao i ljudskim aktivnostima na ovim područjima.

Projekt je vrijedan 664.910 eura, a finansira se iz inicijative "Donors’ Initiative For Mediterranean Freshwater Ecosystems" (DIMFE), kreirane 2021. godine od strane Fondacije Princa Alberta II of Monaka, MAVA fondacije i Aage V. Jensen Charity Foundation.

Partneri na projektu su organizacije koje upravljaju navedenim područjima ili imaju iskustva u obnovi lokvi i bunara – Udruga 4 grada Dragodid, Javna ustanova Park prirode Biokovo, Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, Javna ustanova Park prirode Učka, Hrvatske šume te Udruga Biom. Projekt će trajati tri godine – od aprila 2022. do kraja marta 2025. godine.

Vodena tijela na krškim planinama nastajala su većinom kroz čovjekovu aktivnost, s obzirom da su bili izvor vode za čovjeka i njegovo “blago”, ali su ujedno i žarišne tačke bioraznolikosti kao izvor vode za divlje vrste na ovom području. No, opstanak im je ugrožen! Ovi ekosistemi visoko su ovisni o održavanju pa su zbog dugogodišnjeg neodržavanja i neadekvatnog korištenja danas velikim dijelom gotovo posve zapušteni.

Posljednjih nekoliko desetljeća planinski dijelovi Hrvatske suočeni su s napuštanjem tradicionalnih stočarskih praksi, a ruralna područja pogođena su iseljavanjem te su lokve i bunari bez prikladnog upravljanja prepušteni sukcesiji i konačno nestajanju. Posljedica tog trenda je gubitak bioraznolikosti zbog uticaja kojeg ovi ekosistemi imaju na vrste kao što su vodozemci i vodeni insekti, kao i na vrste koje ih koriste kao izvor vode za piće.

Gubitak lokvi i bunara utiče i na stočare jer otežava uslove za držanje stoke na udaljenim područjima jer je voda kao presudan resurs sve nedostupnija. Osim što nedostatak vode uzrokuje nestanak stoke s planina, posljedično izostanak ispaše dovodi do sve brže sukcesije i zarastanja travnjaka čime ovo stanište nestaje te se time smanjuje bioraznolikost.

Projekt "Still Water Revival" bavi se svim ovim izazovima te donosi rješenja kroz strateški pristup, procjenu aktuelnog stanja ovih ekosistema, razvoj metodologije za određivanje prioriteta te konačno kroz obnovu onih lokvi i bunara za koje se utvrdi da predstavljaju najviši prioritet. Projektno partnerstvo garantuje održivost, pokriva različite potrebe i jurisdikcije, te osigurava stručnost u provedbi projekta. Nacionalni parkovi i parkovi prirode kao i "Hrvatske šume" kao različiti sistemi upravljanja zemljištem pružiće perspektive na različite prakse upravljanja zemljištem kao i na pravila koja se mora slijediti u zaštićenim područjima. Uprave parkova kao i nevladine organizacije njeguju dobru saradnju s lokalnim akterima te su u mogućnosti u saradnji s njima osigurati dugoročnu održivost lokvi i bunara, što će biti korisno i za lokalnu zajednicu. Udruga Dragodid će osigurati da se pri obnovi suhozida u obzir uzmu svi aspekti očuvanja kulturnog naslijeđa te će pružiti ekspertizu u prikupljanju prostornih podataka. Biom će pružiti ekološku i biološku ekspertizu, kao i stručnost u upravljanju divljim vrstama i staništima te planovima upravljanja.

U sklopu projekta biće razvijen caretaker program kojim se želi potaknuti aktivnu uključenost lokalnih aktera u skrb nad vodenim tijelima na njihovom području. Lokalne organizacije i škole s područja Dinare, Biokova, Velebita i Učke biće pozvane da se uključe u projekt. Nakon što budu obučeni – učenici, planinari, lovci i drugi – uključiće se u monitoring i upravljanje obnovljenim lokvama i bunarima. Vodena tijela na kraškim planinama nastala su i održavana upravo zahvaljujući lokalnim zajednicama. Kroz projekt se želi osposobiti lokalno stanovništvo za njihovo održavanje kako bi se osigurala dugoročna održivost obnovljenih vodenih tijela. (BIOM, Ptice Forum)
 
  • Lajk
Reakcije: Max

Max

Registrovani član
Registracija
19-08-2020
Poruke
17
Reakcije
0
Lokacija
Spol
Uspješna vam realizacija.
 
Pronađi:
Vrh