Strategija zaštite okoliša BiH 2022.-2032.

lastavica

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
523
Reakcije
157
Lokacija
Spol
6Bct6rF.png
Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 25.08.2022. usvojila je Strategiju zaštite okoliša 2022.-2032.

Obzirom da je okoliš jedno od pitanja o kojima će Bosna i Hercegovina pregovarati sa EU, u skladu sa Poglavljem 27. Okoliš i klimatske promjene, u cilju provođenja politike i propisa u skladu sa pravnom stečevinom EU u oblasti okoliša, uzimajući u obzir istovjetne obaveze svih nivoa vlasti u BiH i zahtjev EU, Federalna strategija zaštite okoliša će predstavljati dio sveobuhvatne strategije zaštite okoliša Bosne i Hercegovine 2022-2032. (ESAP BiH), tj. četverokomponentne strategije i sadržavati pregled stanja okoliša i sveobuhvatne strateške ciljeve zaštite okoliša, te prioritete i mjere za postizanje utvrđenih ciljeva u narednoj deceniji.

Federalna strategija zaštite okoliša obuhvata sedam tematskih oblasti:

- Upravljanje vodama;
- Upravljanje otpadom;
- Biodiverzitet i zaštitu prirode;
- Kvalitet zraka,
- Klimatske promjene i energiju;
- Hemijsku sigurnost i buku;
- Održivo upravljanje resursima (uključujući poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i rudarske aktivnosti) i
- Upravljanje okolišem (kao horizontalnu politiku).

Federalnom strategijom zaštite okoliša su utvrđeni prioriteti i mjere s ciljem poboljšanja stanja okoliša, ublažavanja i smanjenja uticaja klime i jačanja otpornosti na klimatske promjene, bolje usaglašenosti propisa sa propisima EU i međunarodnim sporazumima u oblasti okoliša, efikasnije upravljanje sektorom okoliša u Bosni i Hercegovini, osiguranja boljih javnih usluga u oblastima kao što su upravljanje vodom i upravljanje otpadom, a integrirana su i pitanja ravnopravnosti spolova, društvene jednakosti i siromaštva.

Cjelokupni proces izrade Federalne strategije zaštite okoliša bio je zasnovan na participativnom pristupu i proveden uz koordinaciju, saradnju i učešće više od 300 predstavnika različitih institucija i organizacija u Federaciji BiH (svih relevantnih ministarstava, javnih ustanova i drugih institucija na svim nivoima vlasti, predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora) uz kontinuirano informiranje i uključivanje javnosti. (Vlada Federacije, Ptice Forum)
 

nino

Registrovani član
Registracija
29-08-2021
Poruke
6
Reakcije
0
Lokacija
Ako ne ostane samo na papiru, super.
 

Atilla

Registrovani član
Registracija
18-12-2015
Poruke
135
Reakcije
23
Lokacija
Spol
Super. Idemo to sad provoditi. :coffee:
 
Pronađi:
Vrh