Škanjac osaš

lastavica

Registrovani član
Poruke
489
Reakcije
146
Lokacija
Spol
Škanjac osaš (Pernis apivorus) je ptica grabljivica iz porodice jastrebova (Accipitridae).

Rasprostranjen je u Evropi i zapadnoj Aziji. Selica je, zimuje u Africi, južno od Sahare.

Dug je 52–60 cm, sa rasponom krila 135–150cm. Manji je od običnog škanjca (Buteo buteo). Ima dug vrat i malu glavu. Spolovi se mogu razlikovati po perju, što je neuobičajeno za veliku grabljivicu. Muškarac ima plavo-sivu glavu, dok je glava ženke smeđa. Ženka je nešto krupnija i tamnija od mužjaka.

Hrani se saćima i larvama osa i stršljenova, a manje drugim insektima, gmazovima, sitnim sisarima i pticama. Jedini je poznati predator velikog azijskog stršljena.

Smatra se da im je perje zaštićeno hemijskom supstancom koja odbija ose.

Škanjac osaš naseljava šume bogate proplancima. Na tlu se zadržava znatno više od drugih grabljivica. Često je u mješovitom, mozaičnom krajoliku. Živi sam ili u paru.

Monogamni su i veze im traju najmanje jednu sezonu. Gnijezdo grade na granama velikog drveća. Na jajima leže i o ptićima brinu oba roditelja. U leglu su obično 2 jajeta. Inkubacija traje 30-35 dana, a ptići su sposobni za let nakon 75-100 dana. (Wikipedia, Ptice.info)
 
Pronađi:
Vrh