Vatroglavi kraljić

zorion

Moderator
Poruke
432
Reakcije
258
Lokacija
Spol
Vatroglavi kraljić (Regulus ignicapilla) vrlo je mala ptica vrapčarka iz porodice carić. Gnijezdi se na područjima Evrope i sjeverozapadne Afrike na kojima vlada umjerena klima, te je djelimično ptica selica jer seli sa pticama središnje Evrope koje prezimljuju na jugu.

Ovaj carić je malena ptica, oko 9 cm duga sa rasponom krila od 13-16 cm, i teži oko 4-7 g. Ima zelenkastu boju sprijeda te bijele dijelove. Ima bijelo perje oko krila, crnu prugu oko oka i bijelu boju na glavi. Vijenac na glavi, narandžast kod mužjaka i žut kod ženke, se pokazuje tokom parenja, zbog čega je i dobio svoj engleski naziv "Vatreni vijenac". Ptica površno liči na žutoglavog kraljića, sa kojim dijeli područje u Evropi, ali vatroglavi ima bronzana ramena i izražajne šare po glavi.

Sve vrste carića su gotovo isključivo insektojedi, te se hrane člankonošcima sa mekanom kutikulom. Hrane se i ličinkama i jajima pauka i insekata, te povremeno uzimaju i pelud. Sve vrste lebde prije nego nađu i uhvate insekta. Vatroglavi kraljić voli veliki plijen, za razliku od žutoglavog. Vatroglavi kraljići stalno putuju i često lete dok traže insekte kojima se hrane, a zimi se često pridružuju skupinama sjenica. Mladi se hrane gotovo isključivo skokunima i jedine iznimke su povremeno pauci.

Vatroglavi kraljić se gnijezdi i boravi u širokolisnim i mještovitim šumama umjerene klime, a voli hrast plutnjak i jovu gdje je moguće, ali i bukvu i božikovinu. Koristi i miješane širokolisne i četinaste šume, posebno neke vrste drveća kao što su smreka, jela, cedar i bor, često one uz koje rastu kleka, bršljen ili divlja ruža. U suhim mediteranskim područjima nalazimo ga na četinarima, hrastovima i miješanim šumama na nadmorskoj visini do 2.800 metara.

Vatroglavi kraljić je monogaman. Teritorij parenja je otprilike 0,5 hektara velik, te se poklapa sa susjednim teritorijama žutoglavog kraljića. Te dvije vrste se katkad mogu i sukobiti dok brane teritoriju, ali količina stvarnog suparništva između njih vjerovatno nije velika.

Vatroglavi kraljići se katkad gnijezde blizu gnijezda jastreba. To im omogućava da izbjegnu opasnost od glavnih neprijatelja i predatora, kao što je obični kobac, ili kradljivci gnijezda - sojka i pjegavi djetlić.

Ženka sama gradi kompaktna gnijezda od tri sloja na granama. Sama i leži 14-16 dana na 7-12 ružičastih jaja, a mužjak joj se pridružuje u hranjenju mladih. Leženje u zapadnoj Evropi počinje u aprilu, a na istoku krajem maja. Druga generacija jaja, koja je česta, odvija se između juna i jula. Ova vrsta postaje spolno zrela nakon jedne godine, a prosječni životni vijek joj je manje od dvije godine.

Postoje dvije široko priznate podvrste vatroglavog kraljića, R. i. ignicapilla i mediteranski R. i. balearicus (Jordans, 1923). Ovaj drugi naziv se koristi na Balearima na sjeveru Afrike, te je neznatno blijeđi ispod i sivkastiji na vrhu od prve podvrste.

Glavni predator malih šumskih ptica je obični kobac, čija prehrana se sastoji čak 98% od ptica. (Wikipedia, Ptice.info)
 
Pronađi:
Vrh