Okvirna Direktiva o vodama (WFD)

upendo

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
637
Reakcije
244
Lokacija
Spol
8Xcxu3n.png
Okvirna Direktiva o vodama (Water Framework Directive), ili skraćeno WFD, odnosno ODV, je usvojena 23. oktobra 2000. godine kako bi se uspostavio okvir za djelovanje Evropske unije na području politike voda.

Ova direktiva Evropskog Parlamenta i Vijeća (2000/60/EC) je najznačajniji dio EU legislative o vodi do današnjeg dana, a osmišljen je da poboljša i integriše način na koji se upravlja vodnim tijelima širom Evrope. Direktiva pruža opsežan pregled vodnih ekosistema i upravljanje vodom s krajnjim ciljem da se postigne dobar status svih vodnih tijela do 2015. godine.

Direktiva pokriva istovremeno i površinske i podzemne vode, pri čemu površinske vode uključuju rijeke i jezera (kopnene vode) kao i obalne i prelazne vode (npr. estuariji).

Pošto je okvirna, Direktiva ima naglasak na uspostavljanju pravih uslova za poticanje uspješne i efikasne zaštite vode na lokalnom nivou, tako što pružaju zajednički pristup i zajedničke ciljeve. Međutim, mehanizmi i specifične mjere potrebne za postizanje dobrog stanja ostavljeni su na odluku svakoj državi članici EU i biće odgovornost nadležnih vlasti imenovanih na državnom nivou.

• "Dobro stanje površinske vode" je termin koji označava stanje neke cjeline površinske vode kada se njeno ekološko i hemijsko stanje ocjenjuje barem kao "dobro".

• "Cjelina površinske vode" je termin koji označava jasno određen i znatan element površinske vode, kao što je jezero, akumulacija, potok, rijeka ili kanal, prelazna voda ili pojas priobalne vode.

• "Riječni sliv" je termin koji označava površinu zemlje s koje se cjelokupno površinsko oticanje kroz potoke, rijeke i eventualno jezera slijeva u more kroz ušća, estuarije ili delte.

Okvirna Direktiva o vodama se temelji na 5 ključnih načela:

• Cjelovitost: cijeli vodeni sistem je uzet u obzir na koordiniran način, sinergije su identificirane, a dupliciranje izbjegnuto. Vodni sistem uključuje podzemnu, površinsku i morsku vodu.
• Integrisani pristup: povezuje se s drugim sektorima, kao što su agronomija i prostorno uređenje.
• Transparentnost: učešće javnosti i savjetovanje je centralni predmet.
• Ekonomski pristup: ekonomičnost mjera i efikasna upotreba vode kroz odgovarajuće politike cijene su ključna pitanja.
• Ekološki pristup: sveukupni cilj je postići dobar kvalitet vodenog tijela. To uključuje dobar ekološki status koji je ocijenjen kroz opsežan biološki monitoring.

Direktiva predviđa jasan plan za postizanje dobrog statusa svih vodenih tijela. Počinje sa karakterizacijom površinskih i podzemnih vodenih sistema i u konačnici rezultira opsežnim planom za upravljanje riječnim slivom koji se sastoji od detaljnih postupaka za postizanje dobrog statusa.

Temeljne tačke za osiguranje održivog upravljanja riječnim slivom su sljedeće:

• Mora se znati tačno gdje se nalaze problemi.
• Moraju se slijediti ekonomska načela. Svaki Euro treba biti potrošen na najefikasniji mogući način.
• Javnost mora biti uključena. (wfd-croatia.eu, msb.gov.ba, Wikipedia, Ptice.info)
 

Kutkut

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
768
Reakcije
205
Lokacija
Spol
Voda je ključan resurs za opstanak svega.
 

upendo

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
637
Reakcije
244
Lokacija
Spol
Dovoljno je reći da voda čini oko 60% organizma odraslog čovjeka i da duže možemo preživjeti bez hrane nego bez vode.
 

upendo

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
637
Reakcije
244
Lokacija
Spol
Pogotovo u ove vrele dane.
 
Pronađi:
Vrh