Područje prirode Tišina, Bosanski Šamac

zorion

Moderator
Registracija
27-04-2014
Poruke
440
Reakcije
262
Lokacija
Spol

Tišina je naseljeno mjesto u Bosanskom Šamcu. Ovo mjesto je izuzetno u biološkoj raznolikosti životinja, biljaka i njihovih staništa koje su vrlo važne i na nivou Evropske Unije.

Od močvara do malih jezera, travnjaka, poplavnih šuma i mješovitih priobalnih šuma, bogati izvori hrane su idealna staništa za mnoge migracione ali i endemske vrste ptica kao što je atraktivni vodomar (Alcedo atthis).

Tišina je raj i za mnoge vrste riba kao što je bolen (Aspius aspius) iz porodice šarana, za barsku kornjaču (Emys orbicularis), ali i za rijetke sisare kao što je to evropski šišmiš iz porodice potkovnjaka, veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), te neke druge značajne vrste iz evropske Natura 2000 mreže.

Bara Tišina, dio Orjena i planina Vranica su tri pilot područja u BiH, koja su odabrana za EU projekat mreže zaštićenih područja "Natura 2000". Projekat finansira Vlada Švedske, a njime upravlja Delegacija Evropske unije u BiH.

U Šamcu je, 27. februara ove godine, uz aktivnu saradnju 50 sudionika, održana prva radionica u procesu pripreme prijedloga plana upravljanja za područje prirode Tišina. Tišina je jedno od tri pilot područja, odabrano od strane domaćih i internacionalnih stručnjaka EU projekta „Podrška za provođenje Direktive o pticama i Direktive o staništima u BiH“. Za pripremu ekološke mreže Natura 2000 u BiH važan je participativan pristup planiranja. Važno je da od samog početka procesa, aktivno učešće uzmu sve zainteresirane strane, što su na prvoj radionici prepoznali svi sudionici.Nakon predstavljanja glavnih ciljeva projekta, prisutnima su se obratili predstavnici ministarstava okoliša, te je zvanično otvorena radionica i uslijedile tri prezentacije:

- Ekološke mreže Natura 2000 u EU i njen prvi prijedlog u BiH,
- Prezentacija vrsta i ekoloških zahtjeva vezanih za njihovo povoljno stanje očuvanosti na području Tišine,
- Prezentacija o Planu upravljanja za područje Tišine i proces njegove izrade.

Pored predstavnika opštine Šamac i općine Domaljevac-Šamac, na radionici su aktivno učešće uzeli i sudionici javnih institucija, stručnjaci te predstavnici lokalnih udruženja za zaštitu okoline i drugi iz nevladinog sektora.

Najveći dio vremena sudionici su raspravljali o vrstama, ekološkim zahtjevima za njihovo povoljno stanje na području Tišine i zajedno radili na pripremi prijedloga plana upravljanja za ovo područje. Pored prezentacija i rada u grupama, upriličen je i zajednički obilazak područja.

Na završnoj radionici o ovoj temi, 29. septembra 2014. u Šamcu, saopšteno je da bi Tišina status zaštićenog područja trebala dobiti do kraja godine.

Na ovoj radionici je istaknuto da je riječ o specifičnom pristupu i da postoji utvrđena ekološka mreža u EU koja bi ulaskom BiH bila proširena na ovo područje Balkana koje je važno kad je riječ o biodiverzitetu.

Rečeno je da je bara Tišina od prvorazrednog značaja za lokalnu faunu, jer nikad ne presušuje. Istaknuto je da je ove godine donesen i novi zakon o zaštiti prirode koji omogućava da u naredne dvije godine bude uspostavljena mreža značajnih područja u ovom dijelu BiH.

Evropska mreža “Natura 2000” najveća je mreža zaštićenih područja u svijetu koja obuhvata zaštitu oko 2.000 vrsta koje naseljavaju više od 230 različitih tipova staništa. (natura2000, ptice.ba, Ptice.info)

Vezano: dokumentarni film Priča o saradnji za Naturu
 

Walker

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
695
Reakcije
216
Lokacija
Spol
saopšteno je da bi Tišina status zaštićenog područja trebala dobiti do kraja godine
Odlično. Nadam se da će uskoro biti potvrđeni i Orjen i Vranica.
 

upendo

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
627
Reakcije
233
Lokacija
Spol
Udruženje Terra Dinarica u posjeti Bosanskoj Posavini
Kaže se da čovjek zaslužuje ime koje nosi. Tako je i s mjestima, a Velika Tišina i Mala Tišina su naprosto utjeha za moderno, ubrzano i haotično vrijeme kojem, nažalost, svjedočimo. Tišina je bara, malo jezero smješteno na sjeveru Bosne i Hercegovine, pored regionalne ceste R464 koja povezuje posavske gradove Šamac, Domaljevac i Orašje.

Obje Tišine su dio istog savskog kanalnog sistema, napravljenog prije jednog i pol vijeka, s namjenom odbrane od poplava.

Graditelji sigurno nisu mogli pretpostaviti da će taj tehnički kanal danas biti dom za 108 vrsta ptica koje ovu baru čine jedinstvenom u radijusu od oko 400 kilometara od Sarajeva. Jer, do Lonjskog polja s jedne i Hutovog blata s druge strane, nema ničeg sličnog Tišini.

U Tišini i njenoj okolini žive kormorani, divlje patke, labudovi, čaplje, rijetki gakovi, liske, rode i ostale velike i male, znane i neznane ptice. Na putniku namjerniku je da ih otkrije.

Ovaj kraj je posjetila ekipa udruženja Terra Dinarica iz Sarajeva, s namjerom da istraži njegove vrijednosti. Terra Dinarica je neprofitna organizacija čiji su ciljevi zaštita prirode i održivi razvoj u području Dinarida, odnosno Dinarskih Alpa. Kada se kaže održivi, prije svega se misli na eksploataciju prirode i potencijala tako da se ne zagađuje, a da donosi i neophodnu ekonomsku korist. Prednost ovog područja je mogućnost prilagođavanja svim grupama turista i rekreativaca, te uključivanje i drugih srodnih aktivnosti poput raftinga, speleologije, historijskih tura ili biciklizma.

Mini turneja udruženja po Bosanskoj Posavini počela je u Šamcu. Ovaj uspavani gradić se oporavlja od strašnih poplava iz maja ove godine, kada je nivo vode u samom centru grada bio oko 1,80 m. Zahvaljujući solidarnosti i saradnji, ovi ljudi se polako vraćaju u svoje kuće, iako još uvijek postoje brojni problemi, a svako daje i doprinosi društvu i lokalnoj zajednici kako zna i umije.

Tako su svoj doprinos dale i sove ušare, njih 115, koliko su ih članovi udruženja izbrojali na četiri stabla u samom centru grada. Miševi su jednostavno nepoznanica za Šamčane, a i sve što s njima dolazi, upravo zahvaljujući ovim tihim letačima čije su lovne sposobnosti odavno poznate.

Nakon Šamca, tim Terra Dinarica se zaputio ka Tolisi, lijepom i urednom mjestašcu iz 13. vijeka, gdje je također primjećeno pedesetak sova ušara.

"Volim Domaljevac, nema predaje", natpis je postavljen na samom ulazu u ovaj grad, također pogođen poplavama i koji objašnjava predanost, volju, rad i trud Domaljevca i regije koja se razvija oko Velike i Male Tišine. Domaljevac danas izgleda čisto i uredno i bez ikakvih vidljivih tragova poplava koje su ljude natjerale da se privremeno presele, baš poput roda.

Na lokalnim stubovima za struju rode svijaju svoja gnijezda. Rode su ovdje poput kućnih ljubimaca - nešto kao psi lutalice u Sarajevu ili krave i majmuni u Indiji, pa mještanima nije bilo jasno zašto bi ih neko fotografisao.

Posavina je regija pred kojom je, zahvaljujući prije svega pticama, ali i vrijednim ljudima, neobičnim zanatima i odličnoj hrani, ogromna mogućnost da iskoristi potencijal kojim raspolaže. Novac ne pada s neba ali bi baš odatle, uz trud i rad, mogao doći. (Terra Dinarica, RadioSarajevo, capitalia.ba, Ptice.info)
 

Edmir

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
750
Reakcije
198
Lokacija
Spol
Predstavljen projekat obnove pašnjaka i livada oko bare Tišina
U petak, 15. marta 2019. u Bosanskom Šamcu je održano predstavljanje projekta “Revitalizacija vlažnih livada i pašnjaka u sklopu močvarno-barskog kompleksa 'Tišina'“ koji provode Ornitološko društvo “Naše ptice” iz Sarajeva i “Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta” iz Banjaluke. Održana je i radionica za poljoprivrednike koji su zainteresoovani za uzgoj stoke tradicionalnom ispašom na vlažnim travnjacima u Posavini.

Projekat ima za cilj obnovu vlažnih travnjaka (livada i pašnjaka) u okruženju močvarno-barskog područja Tišina, koji su nekad bili široko rasprostranjeni duž rijeke Save i njenih pritoka, predstavljali staništa mnogih vrsta i održavani ispašom stoke, a danas su većinom uništeni, zarasli ili pretvoreni u oranice, a sa njima ugrožen i njihov živi svijet, prije svega ptice.

Nakon obnove travnjaka na oko 6,5 ha planirano je dugogodišnje održavanje tradicionalnom ispašom stoke (goveda, ovce) što predstavlja polu-intenzivan način uzgoja stoke koji nije u suprotnosti sa ciljevima zaštite prirode, vegetacije i divljih vrsta ovog područja. Uzgoj stoke održavao bi travnjake a istovremeno donio dobit stanovništvu, povećao atraktivnost i vrijednost cijelog područja i bio pionirski projekat vraćanja tradicionalnih izvornih posavskih rasa i djelatnosti u ovaj dio Bosanske Posavine.

Kroz projekat će se jednom domaćinstvu donirati matično stado, ograda za stoku, radovi na obnovi travnjaka (priprema zemljišta, sijanje, košenje, pravljenje pojilišta), kao i edukacija drugih poljoprivrednih proizvođača koji žele da se bave tradicionalnim stočarstvom. Projekat predviđa i razvoj turističke ponude područja Tišine, kao i edukaciju najmlađih na ovu temu.

Donator tekućeg projekta je organizacija EuroNatur iz Njemačke, a projekat će trajati do 2020. godine. (Ptice.ba, Ptice.info)
 
Pronađi:
Vrh