U BiH realiziran projekt Natura 2000 od 1.5 miliona eura

Lorena

Administrator
Registracija
27-04-2014
Poruke
321
Reakcije
205
Lokacija
Spol
“Natura 2000” naučno je utemeljen proces očuvanja prirode, koji je zakonski provediv, a obuhvata ekološku mrežu zaštićenih područja u Evropskoj Uniji. To je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu, a zasniva se na dva snažna propisa koji čine osnovu politike EU kada je riječ o očuvanju prirode i biodiverziteta: Direktivi o staništima i Direktivi o pticama.

Samim pristupanjem EU i uspostavom “Natura 2000” mreže automatski se ispunjavaju zahtjevi Bernske konvencije. Projekt „Podrška implementaciji Direktive o pticama i Direktive o staništima u Bosni i Hercegovini“ implementira se još od 2012. godine kroz veliki broj aktivnosti za očuvanje prirode, putem održivog upravljanja, kako ekološki tako i ekonomski, a završava se krajem ove godine. U BiH je vlada Švedske i Delegacija Evropske unije u BiH, u okviru ove mreže, već implementirala projekte vrijedne 1,5 miliona eura.

Kako je kazao Aleksander Golob, voditelj projekta „Natura 2000“ u BiH, cilj je da se očuva priroda po standardima Bernske konvencije i da se osigura dugoročan opstanak najznačajnijih životinja i biljaka Evrope, kao i njihovih staništa, u svim državama članicama EU.

- Ne treba se fokusirati samo na zaštitu, nego treba uvažavati i lokalne interese zemalja te je najbitnije uspostaviti balans između ovog dvoga. BiH još ne može pristupiti „Naturi 2000“, jer se radi o evropskim direktivama, međutim, pravno je obavezna da ispoštuje pravila mreže - dodao je Golob.

Provodeći projekt na području BiH, prvenstveno je bilo potrebno ažurirati što veći broj podataka iz publikacija, stručnih radova i postojećih legislativnih dokumenata o rasprostranjenosti zaštićenih vrsta, a sve se to uspješno realiziralo u saradnji s visokoškolskim i naučnim institucijama te nevladinim organizacijama u BiH. U sklopu realizacije, u januaru je organiziran dvodnevni seminar "Od početaka biološke raznolikosti do provedbe i upravljanja Evropske mreže za očuvanje biološke raznolikosti" u prostorijama Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

- Rezultati našeg rada pokazuju da se radi o 117 područja koja zauzimaju 19 posto teritorija BiH. Sljedeći korak je donošenje uredbe na osnovu Zakona o zaštiti prirode Federacije BiH i RS. Pripremili smo nacrt uredbe o zaštićenim vrstama, kao i pravilnik koji određuje postupak procjene planova i zahvata koji bi mogli ugroziti ta područja - kazao je Golob.

Projekt daje podršku izradi nacrta zakona o procjeni uticaja na prirodu, a važna komponenta jeste i uspostava “Natura 2000” informacionog sistema koji će na jednom mjestu skupiti i identificirati sve podatke vezane za zaštitu prirode.

Projekt “Podrška za provođenje Direktive o pticama i Direktive o staništima u BiH“ u ovom je mjesecu bio domaćin međunarodnom seminaru pod nazivom „Iskustva i izazovi u implementaciji Direktive o pticama i Direktive o staništima u odabranim evropskim zemljama s organizacijske i finansijske tačke gledišta“, na kojem su gosti predavači prenijeli značajne informacije te proširili vidike “Nature” za BiH. Iskustva najbolje prakse prenijeli su Ivana Jelenić iz Ministarstva za zaštite okoliša i prirode iz Hrvatske, Simeon Marin, Green Balkans iz Bugarske te Peter Skobern iz Slovenije.

Radionice za tri pilot-područja “Natura 2000” u BiH održane su u Šamcu (bara Tišina), Trebinju (Orjen-Bijela gora) i Fojnici (Vranica), okupile su više od 200 sudionika, i to predstavnika javnih državnih, entitetskih, općinskih i kantonalnih institucija, stručnjaka i predstavnika lokalnog nevladinog sektora - lovci, ribolovci, planinari, poljoprivrednici, turističke agencije, udruženja za zaštitu okoline i mnoge druge.

U periodu između dvije stručne radionice unutar tri projektom predložena “Natura” područja za BiH, s ciljem da kroz rad s djecom doprinese i jačanju svijesti o zaštiti okoliša u BiH, pokrenuta je saradnja s osnovnim školama u Bosanskom Šamcu, Trebinju, Fojnici i Gornjem Vakufu-Uskoplju.

Ova saradnja, u sva tri područja, obuhvatila je ukupno 12 škola, a učenici su imali priliku da nauče više o očuvanju prirode i održivom razvoju, kao i o endemskim biljnim i životinjskim vrstama od značaja za EU.

Rezultati ove saradnje krunisani su izložbom dječijih radova u sva tri područja. (Avaz)
 
Pronađi:
Vrh