Zaštita ptica na kamenolomu Ribnica

zorion

Moderator
Registracija
27-04-2014
Poruke
443
Reakcije
266
Lokacija
Spol
Kamenolom Ribnica nalazi se na južnim padinama Ravan planine, sjeverozapadno od Kaknja, u blizini sela Subotinje i Šišići, na nadmorskoj visini od 405-685 metara.

Na ovom lokalitetu se sa četinarskim vrstama drveća (smrča, bijeli i crni bor) smjenjuju zajednice hrasta kitnjaka, graba i bukve, uz poneko stablo divlje trešnje i gorskog javora te veći broj grmolikih vrsta: drijen, svib, poljski javor, lijeska, dok je oko sela Šišići meliorirano zemljište prekriveno poljoprivrednim površinama (voćnjacima i njivama). U podnožju kamenoloma nalazi se rijeka Ribnica, sa razvijenim šibljacima vrbe i topole.

Ovako veliki diverzitet biljnog pokrivača uslovio je prisustvo različitih vrsta ptica, koje se u blizini kamenoloma Ribnica zadržavaju tokom cijele godine, na gniježđenju, ili prelijeću ovo područje u periodu proljetne ili jesenske migracije.

Ptice su neodvojivi dio naše okoline i predstavljaju najbolje pokazatelje njenog stanja, a ujedno imaju i veliki značaj za život čovjeka jer raznose sjemena biljaka i uništavaju veliki broj štetnih insekata i glodara, a s druge strane predstavljaju izvor hrane različitim predatorima. U slučaju bilo kakve promjene u okolišu (zagađenje vazduha, vode, tla), ptice brzo reaguju - odlaze, dajući nam do znanja da nešto nije u redu. Zaštitom ptica štitimo i prirodu u cjelini.

Ptice možemo štititi na više načina: postavljanjem hranilica tokom zime i kućica za gniježđenje, ali i praćenjem stanja njihove brojnosti i ukazivanjem značaja ptica što većem broju ljudi, posebno djeci i mladima.

Kao načini zaštite ptica na kamenolomu Ribnica, za početak su odabrani postavljanje kućica za gniježđenje i izrada edukativne brošure, u kojoj će biti objašnjena izrada i postavljanje kućica, predstavljen zanimljiv način proučavanja ptica te dat pregled vrsta koje su tokom istraživanja u okviru projekta zabilježene na području kamenoloma Ribnica.

Brošuru autorice Nermine Sarajlić (Ornitološko društvo Naše ptice) možete vidjeti na ovom linku.

Ovogodišnji projekat Živi svijet kamenoloma, kojeg organizuje HeidelbergCement, nosio je naziv „Zaštita ptica na kamenolomu Ribnica“ i predstavlja nastavak istraživanja koja su na području Ribnice i njegove okoline vršena tokom prethodne sezone takmičenja.

U cilju razvoja monitoringa, posmatranja se ponavljaju i dodatnim podacima o ornitofauni ovog prostora stvaraju se osnove za program praćenja ptica, njihove zaštite i upoznavanja javnosti sa prirodnim vrijednostima ovog područja.

Posebna pažnja se obraća na vrste koje se nalaze u Aneksu I Ptičije direktive i Aneksima II i III Bernske i Bonnske konvencije.

Tokom istraživanja zabilježena su tri para šumske sove (Strix aluco), a zanimljiv je i nalaz ćubaste ševe (Galerida cristata) – vrste koja je ekološki vezana za suhe travnjake, kamenjarske pašnjake i poljoprivredne površine sa raštrkanim grmljem, kojih je zbog urbanizma i modernizacije poljoprivredne proizvodnje sve manje.

Zbog ovoga se može smatrati da kamenolomi mogu imati značajnu ulogu u održavanju određenih populacija, pa bi se istraživanju dinamike ove vrste na području kamenoloma Ribnica i njegove okoline u budućnosti trebalo posvetiti više pažnje.

S obzirom da se oko kamenoloma Ribnica nalazi mlada šuma, sa nedovoljnim brojem starih i suhih stabala koja služe za gniježđenje većine ovih vrsta, posebno dupljašica (čvorak, brgljez, vrabac, jelova sjenica, velika sjenica, plava sjenica, crvendać, crvenrepka, šumska sova, ćuk) postavljanje kućica za gniježđenje ima izuzetno veliki značaj za njihov opstanak na ovom području.

S obzirom da su postavljene relativno kasno, kućice ove sezone sigurno neće biti korištene za gniježđenje – ali će u svakom slučaju pojedinim vrstama biti korisne kao skloništa tokom jeseni i zime, što pticama može znatno olakšati preživljavanje. U budućnosti ih je potrebno redovno kontrolisati, postaviti još nekoliko i možda neke premjestiti, ako ostanu prazne duže vrijeme.

I na kraju: edukacija, edukacija, edukacija. Nakon edukativnih CD-ova, letaka, brošure, radionice, još mnogo toga treba da se uradi. Općina Kakanj ima veliki potencijal kao eko-turistička destinacija, pa je veoma važno posvetiti pažnju edukaciji budućih turističkih vodiča - posmatrača ptica, jer je birdwatching turizam jedan od sadržaja koji pruža mogućnost za buduće korištenje prostora kamenoloma Ribnica – nakon što započne proces renaturalizacije ili rekultivacije, jer edukativni sadržaji namijenjeni široj javnosti na aktivnim dijelovima kamenoloma predstavljaju sigurnosni rizik - što bi privuklo brojne zainteresovane domaće i inostrane turiste i predstavljalo direktnu ekonomsku, ali i ekološku dobit za lokalnu zajednicu.

Više o projektu možete pročitati na ovom linku. (ptice.ba, quarrylifeaward.com, Ptice.info)
 
Pronađi:
Vrh