Sarajevo: Održan seminar o direktivama EU i radionica o Naturi 2000

upendo

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
635
Reakcije
237
Lokacija
Spol
U organizaciji projekta Podrška provođenju Direktive o pticama (BD - The Birds Directive) i Direktive o staništima (HD - The Habitats Directive) u BiH, početkom oktobra u Sarajevu je održan značajan seminar, kao i radionica. Preko 70 učesnika je dalo doprinos razvoju održanja povoljnog stanja prirode u Bosni i Hercegovini.

Prvi dan, 8. oktobra, održan je međunarodni seminar pod nazivom „Iskustva i izazovi u implementaciji Direktive o pticama i Direktive o staništima u odabranim evropskim zemljama sa organizacijske i finansijske tačke gledišta“, na kojem su gosti govornici prenijeli značajne informacije te proširili vidike Nature za BiH.

Iskustva najbolje prakse prenijeli su: Ivana Jelenić iz Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode iz Hrvatske, Simeon Marin ispred Green Balkans iz Bugarske, te Peter Skoberne iz Slovenije.

Drugi dan, 9. oktobra, održana je radionica za strategiju komuniciranja BiH za Naturu 2000. Fokus je bio na komuniciranju Nature 2000, a značajan doprinos saradnji na kreiranju državne strategije dali su sudionici radionice. Kako postići iskustva u komuniciranju zaštite prirode te kako sačuvati povoljno stanje prirode i Nature 2000, moglo se saznati putem prezentacija i kvalitetnih diskusija, koje je predvodila internacionalna ekspertica komuniciranja Špela Polak uz projektnu kolegicu Amilu Saleš.

Podršku su im sa svojim iskustvima i primjerima dobre prakse pružile: Nermina Skejović-Hurić, koordinatorica Natura projekta ispred Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, zatim ispred Ornitološkog društva Naše ptice, Nermina Sarajlić, dok je Aleksander Golob podijelio iskustva iz Slovenije, a Ivaylo Zafirov iskustva iz Bugarske. (natura2000.ba, Ptice.info)
 

dragon

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
511
Reakcije
221
Lokacija
Spol
Produkcija Visoki je napravila dok. film Priča o saradnji za Naturu:

 
Pronađi:
Vrh