Podrška provođenju EU direktiva o pticama i staništima u BiH

Lorena

Administrator
Registracija
27-04-2014
Poruke
321
Reakcije
205
Lokacija
Spol
U Sarajevu je 12. januara održana završna konferencija projekta “Podrška za provođenje Direktive o pticama i Direktive o staništima u Bosni i Hercegovini”, koji je finansirala Vlada Švedske, a vodila Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Direktive EU o zaštiti ptica i staništa
Održan seminar o direktivama EU i radionica o Naturi 2000
U BiH realiziran projekt Natura 2000 od 1.5 mil. eura

Događaj su otvorili pozdravnim obraćanjima Marie Bergström, šefica Švedske međunarodne agencije za razvojnu saradnju (SIDA) i Martin Schieder, šef Odjela za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH.

Saradnja za Naturu u BiH je imala značajnu podršku od strane brojnih institucija. Prisutnima se, ispred ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, obratila zamjenica ministra Ermina Salkičević-Dizdarević, koja je kao najvažniji rezultat Projekta izdvojila doprinos ispunjavanju uvjeta predviđenih za BiH Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU.

Šefica odsjeka za očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma Zineta Mujaković naglasila je da su rezultati ovog projekta značajni i da su dobar osnov za rad svih institucija i sudionika projekta. Značaj rezultata istakla je i viša stručna saradnica za zaštitu okoliša Željka Stojičić, ispred Ministarstva prostornog planiranja, infrastrukture i ekologije RS.

U okviru ovog projekta, koji je počeo u oktobru 2012. godine, pružena je podrška institucijama Bosne i Hercegovine u prenošenju i provedbi odredbi Direktiva EU o pticama i o staništima u entitetske Zakone o zaštiti prirode, u poduzimanju početnih koraka u razvoju mreže Natura 2000 širom BiH kao i odgovarajućih provedbenih strategija i planova za upravljanje.

Natura 2000 je srž EU politike bioraznolikosti i zaštite prirode, široka mreža EU područja zaštite prirode koja je uspostavljena direktivama o staništima i pticama s ciljem da osigura dugoročni opstanak evropskih najvrijednijih i najugroženijih vrsta i staništa. Bosna i Hercegovina je odabrala sistematski pristup Naturi 2000 za očuvanje povoljnog stanja prirode, kao dio ispunjavanja pretpristupnih obaveza iz Direktive o pticama i Direktive o staništima, koje su osnova Natura 2000 mreže - preko stručnih lista ptica, kao i drugih vrsta životinja, biljaka i njihovih staništa. U okviru projekta, stručnjaci su na terenu identificirali više od 200 vrsta i 60 staništa iz ekološke mreže Natura 2000 - u ukupno 122 područja, koji zauzimaju 19% teritorije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će ove rezultate koristiti za uspostavljanje ekološke mreže, koja se pristupanjem EU može prenijeti u Natura 2000 mrežu.

Nadalje, u okviru projekta su postignuti sljedeći rezultati: izrađen je nacrt liste Natura 2000 područja za BiH; pripremljeni su planovi upravljanja za tri projektom predložena Natura 2000 pilot područja (Tišina, Vranica, Orjen-Bijela gora); pripremljen i od strane sudionika odobren nacrt propisa i uredbi u cilju podrške uspostavljanja Natura 2000 mreže u BiH; uspostavljen Natura 2000 informacioni sistem, koji na jednom mjestu pruža sve podatke vezane za zaštitu prirode.

Više od 50 predstavnika institucija iz cijele BiH, stručnjaka za biodiverzitet i nevladinih organizacija, koji su podržali projektne aktivnosti, složili su se na završnoj konferenciji da je projekt dao značajan doprinos znanju o prirodi Bosne i Hercegovine, te senzibiliziranju javnosti o značaju Nature 2000. Također su naglasili da je vrlo važno kako će institucije i stručnjaci nastaviti sa rezultatima projekta ubuduće.

Projekt je finansirala SIDA u iznosu od 1,429,000.00 eura, vodila Delegacije EU u BiH i provodio Prospect C&S u konzorciju sa firmama Eptisa, ELLE i Latvijskim fondom za prirodu. (natura2000.ba, Ptice.info)
 

Edmir

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
750
Reakcije
200
Lokacija
Spol
Za mene je jedan od prvih uspjeha u cijeloj priči to što su ovakve aktivnosti privukle pažnju malo šireg kruga ljudi, medija i vlasti.
 

Walker

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
704
Reakcije
223
Lokacija
Spol
Za mene je jedan od prvih uspjeha u cijeloj priči to što su ovakve aktivnosti privukle pažnju malo šireg kruga ljudi, medija i vlasti.
Vlast mora da ispuni poneku obavezu, medijima je svaka vijest važna, ali ljudi i nisu toliko uključeni. Često komentarišu kako "imaju većih briga".
 

Scorpio

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
634
Reakcije
146
Lokacija
Spol
Šta ćeš, svakome su tuđe brige najlakše. :D
 
Pronađi:
Vrh