Bosanski Šamac - najveće zimovalište sova u BiH

dragon

Registrovani član
Poruke
509
Reakcije
215
Lokacija
Spol
U Bosni i Hercegovini živi 10 vrsta sova. U odnosu na ostale vrste koje se sreću kod nas, mala ušara ili utina (Asio otus) je sova srednje veličine, smeđe boje sa tamnim prugama i karakterističnim uškama na vrhu glave. Sova utina se gnijezdi u skoro svim staništima od nizija do planina i to najčešće u četinarima, ivicama šuma, manjim grupama drveća, parkovima i sl. Ova vrsta ne pravi gnijezda već zauzima već gotova gnijezda vrana i svraka. Utina lovi u sumrak i noću, dok se danju odmara na drveću. Hrani se polјskim voluharicama i miševima, ali i pacovima, rovkama i pticama.

Mala ušara, sova utina

Za ovu vrstu sove karakteristično je okuplјanje zimi u velika jata. Početkom zime formiraju se ogromna jate ove vrste u nizijama na sjeveru BiH, koja zimuju u krošnjama četinarskog i nešto rjeđe lišćarskog drveća po parkovima ili drvoredima u sklopu lјudskih naselјa.

U toku terenskih istraživanja i evidenitranja zimovališta sove utine u BiH оd strаnе Оrnitоlоškоg društvа "Nаšе pticе" iz Sarajeva i člаnоvа banjalučkog Društvа zа istrаživаnjе i zаštitu biоdivеrzitеtа zabilјežene su 23 lokacije na sjeveru BiH na kojim sove zimuju. Tokom zimovanja u samom centru Šamca, u gradskom parku, zabilјeženo je 140 jedinki ove vrste što Šamac čini najvećim zimovalištem ove ptičije vrste u BiH.

Kao i ostale vrste sova, i utina je izuzetno korisna za čovjeka, jer istrijebljuje glodare koji nanose ogromne štete u polјoprivredi.

Poređenja radi, u Vojvodini koja je donekle slična Posavini, zabilјeženo je 400 zimovališta sa 30000 jedinki utine na zimovanju. U Kikindi je zabilјeženo zimovalište sa 743 jedinke i predstavlјa svojevrstan brend ovog grada i turističku atrakciju. Jedinke ove vrste pojedu samo tokom zime 18 miliona glodara i uštede 30 miliona eura koji bi se potrošili na pesticide i dodatno zagadili životnu sredinu.

Utina je ugrožena stradanjem u saobraćaju, bezrazložnim ubijanjem zbog sujevjerja, krivolovom, trovanjem pesticidima, te uništavanjem stabala na kojim se gnijezde ili zimuju. (Wikipedia, turizamsamac.org, Ptice.info)
 
Pronađi:
Vrh