Desetljeće biološke raznolikosti 2011-2020

lastavica

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
497
Reakcije
146
Lokacija
Spol
Generalna skupština Ujedinjenih Naroda je na svom zasjedanju 10. decembra 2010. godine proglasila Desetljeće biološke raznolikosti od 2011. do 2020. godine (Rezolucija 65/161).

Slijedeći poziv desete Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD COP 10), s ciljem doprinosa provedbi Strateškog plana Konvencije, Generalna skupština UN-a proglasila je razdoblje 2011. -2020. UN Desetljećem biološke raznolikosti.

Novi, desetogodišnji Strateški plan Konvencije o biološkoj raznolikosti za razdoblje 2011.-2020., usvojen na 10. konferenciji CBD-a 2010. u Japanu, je temeljni dokument za usmjeravanje međunarodnih i nacionalnih aktivnosti kako bi se očuvala biološka raznolikost i doprinijelo ostvarenju temeljna tri cilja konvencije:

- očuvanje sveukupne biološke raznolikosti,
- održivo korištenje komponenata biološke raznolikosti,
- pravedna i ravnomjerna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja genetskih izvora.

Novi Strateški plan sadrži 20 ciljeva (Aichi Biodiversity Targets) za smanjenje gubitka i pritisaka na biološku raznolikost, očuvanje biološke raznolikosti na svim nivoima, poboljšanje i održavanje dobrobiti/usluga koje dobijamo od biološke raznolikosti te osiguranje jačanja kapaciteta.

Neki od najvažnijih ciljeva na koje su se stranke Konvencije obvezale su težiti potpunom zaustavljanju gubitka prirodnih staništa (barem prepoloviti gubitak), uključujući šume, zaštititi 17% površine kopna i kopnenih voda te 10% mora i obalnih ekoloških sistema.

Strateški plan, kao sveobuhvatni okvir za očuvanje biološke raznolikosti, Stranke su se složile transponirati i implementirati u nacionalne strategije i akcijske planove očuvanja biološke raznolikosti u roku od dvije godine.

Inače, konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD), globalno prihvaćen temeljni dokument za zaštitu biološke raznolikosti, uspostavlja očuvanje biološke raznolikosti kao osnovno međunarodno načelo u zaštiti prirode i zajedničku obavezu čovječanstva. Treće izdanje Globalnog pregleda biološke raznolikosti (Global Biodiversity Outlook - GBO 3), koji je na temelju nacionalnih izvještaja država stranaka pripremio Sekretarijat CBD-a, pokazalo je da međunarodna zajednica nije uspjela dostići ciljeve postavljene Konvencijom za smanjenje gubitka biološke raznolikosti do 2010. godine, a svi indikatori ukazali su i na povećanje pritisaka na prirodu. Upravo zbog povećanih pritisaka na prirodu te neuspjeha u postizanju ciljeva Strateškog plana konvencije do 2010. godine, Ujedinjeni Narodi su Rezolucijom 65/161 proglasili period 2011.-2020. UN-ovim desetljećem biološke raznolikosti.

/cbd.int/un.org/Wikipedia/zastita-prirode.hr/mvteo.gov.ba/Ptice.info/
 

Scorpio

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
632
Reakcije
145
Lokacija
Spol
Ako nisu uspjeli u periodu 2002-2010 onda su trebali znati da moraju radikalno mijenjati pristup problemima.
 

JoeSat

Registrovani član
Registracija
20-01-2015
Poruke
31
Reakcije
0
Lokacija
Spol
Ako nisu uspjeli u periodu 2002-2010 onda su trebali znati da moraju radikalno mijenjati pristup problemima.
Uvijek se ponešto uradi, vjerovatno nedovoljno.
Evo prođe i ovo desetljeće, rezultati nažalost opet nedovoljni.
 
Pronađi:
Vrh