Konvencija o evropskim pejzažima

Walker

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
731
Reakcije
238
Lokacija
Spol
hU33zQv.png
Na temelju prvog nacrta koji je izradio Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Evrope, Ministarski odbor Vijeća Evrope odlučio je osnovati grupu stručnjaka kojima će, pod okriljem Odbora za kulturnu baštinu te Odbora za aktivnosti Vijeća Evrope na području biološke i pejzažne raznolikosti, biti povjerena zadaća sastaviti Konvenciju o evropskim pejzažima.

Kao rezultat ove grupe stručnjaka u kojoj su učestvovale glavne međunarodne vladine i nevladine organizacije iz područja obuhvaćenog Konvencijom, Odbor ministara Vijeća Evrope usvojio je 19. jula 2000. godine konačni tekst Konvencije. Konvencija o evropskim pejzažima otvorena je za potpisivanje u Firenci (Italija) 20. oktobra 2000. godine u sklopu kampanje Vijeća Evrope „Evropa, zajednička baština“.

Cilj Konvencije je da promiče pejzažnu zaštitu, upravljanje i planiranje evropskih pejzaža te organizuje evropsku saradnju po pitanjima pejzaža.

Ovo je prvi međunarodni ugovor čiji je isključivi predmet zaštita, upravljanje i jačanje evropskih pejzažima. Konvencija se odnosi na cjelokupni teritorij stranaka i obuhvata prirodna, ruralna, gradska i prigradska područja uključujući kopno, područja kopnenih voda i morska područja.

Konvencija se osim iznimnima bavi i svakodnevnim pejzažima, obzirom da imaju odlučujući uticaj na kvalitet života te na činjenicu da zaslužuju pažnju u sklopu pejzažne politike. Mnoga ruralna područja i posebno prigradska područja doživljavaju drastične promjene te zaslužuju veću pažnju vlasti i javnosti.

Ključni aspekt Konvencije je aktivna uloga koju pridaje javnosti u pogledu percepcije i vrednovanja pejzaža. Jačanje svijesti je ključno zbog uključivanja javnosti u odluke koje se odražavaju na njen životni pejzaž.

Prihvatajući načela i ciljeve Konvencije ugovorne stranke se, poštujući načelo supsidijarnosti, obavezuju da će štititi, upravljati i/ili planirati njihove pejzaže donošenjem niza općih i posebnih mjera. To uključuje promicanje sudjelovanja zajednica i javnih vlasti u odlukama koje utiču na pejzaž odnosno regije ili mjesta.

Datumi ratifikacije Konvencije zemalja s našeg govornog područja:

- Bosna i Hercegovina (31.01.2012.)
- Crna Gora (22.01.2009.)
- Hrvatska (15.01.2003.)
- Srbija (28.06.2011.)

/coe.int/Wikipedia/zastita-prirode.hr/mvteo.gov.ba/Ptice.info/
 

Scorpio

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
644
Reakcije
152
Lokacija
Spol
Nisam ni znao za ovu.

Po ovim potpisima konvencija moglo bi se reći da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i radi nešto. :D
 

Kutkut

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
774
Reakcije
206
Lokacija
Spol
Ljudi nešto i rade ali važno je edukovati šire društvo o značaju svega ovoga.
 
Pronađi:
Vrh