Efikasni menadžeri za efikasnu Natura 2000 mrežu

paxaro

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
779
Reakcije
263
Lokacija
Spol
Od 15. do 19. marta u središtu rumunskih Karpata, Pojani Brašov, 20 predstavnika zaštićenih područja ili organizacija koje upravljaju Natura 2000 područjima iz 11 zemalja Evrope okupilo se u organizaciji Life EME projekta “Efficient managers for efficient Natura 2000 network“, kako bi naučili bolje i učinkovitije komunicirati vrijednosti i važnost mreže Natura 2000.

Inače, Pojana Brašov (rum. Poiana Braşov) je najpoznatiji zimski centar u Rumuniji i nalazi se na 170 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada Rumunije Bukurešta. U tom mjestu, tokom četiri intenzivna radna dana, stručnjakinje za komunikaciju i Natura 2000 područja Janice Burley i Carol Ritchie prenijele su sudionicima svoja znanja o komunikacijskoj strategiji, pismenoj komunikaciji, komunikaciji kroz društvene mreže, komunikaciji s medijima, interpretaciji te pregovaranju i rješavanju sukoba.

U sklopu programa posjećeno je Natura 2000 područje Postavarul, važno zbog zaštite staništa i velikih zvjeri - medvjeda, vuka i risa.

Seminar je osim jačanju kapaciteta pridonio i razmjeni iskustava upravljanja u različitim područjima mreže Natura 2000. Voditelj projekta je rumunska nevladina organizacija Propark u saradnji sa Europarc Federation.

U Bosni i Hercegovini, tri su potencijalna Natura 2000 područja: bara Tišina, Orjen-Bijela gora i Vranica. Provodeći projekt na području BiH, prvenstveno je bilo potrebno ažurirati što veći broj podataka iz publikacija, stručnih radova i postojećih legislativnih dokumenata o rasprostranjenosti zaštićenih vrsta, a sve se to uspješno realiziralo u saradnji s visokoškolskim i naučnim institucijama te nevladinim organizacijama u BiH.

U Hrvatskoj, od dana ulaska u Evropsku uniju oko 37% kopnenog državnog teritorija proglašeno je Natura 2000 područjima - područjima mreže važne za očuvanje ptica, staništa i vrsta temeljem Direktive o pticama te Direktive o staništima i vrstama. Prema anketi koja je provedena u Hrvatskoj 77% ispitanika nikad nije čulo za pojam Natura 2000, a mnogi imaju potpuno krivu percepciju šta ona predstavlja. Zbog toga je prepoznata potreba za jačanjem kapaciteta službi zaštite prvenstveno u komunikaciji vrijednosti i važnosti evropske Natura 2000 mreže. (pp-vransko-jezero.hr, Wikipedia, Ptice.info)
 

zorion

Moderator
Registracija
27-04-2014
Poruke
444
Reakcije
266
Lokacija
Spol
Apsolutno je neophodno educirati ljude o ispravnom pristupu u nabrojanim situacijama.
 
Pronađi:
Vrh