Dan mreže Natura 2000, 21. maj

dragon

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
516
Reakcije
224
Lokacija
Spol
zI3BwVn.png
U Evropi se 21. maj obilježava kao Dan mreže Natura 2000, koja obuhvata područja važna za očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i ekoloških oblasti Starog kontinenta.

Ovaj datum je odabran jer je na taj dan 1992. godine potvrđena Direktiva o zaštiti prirodnih staništa, divlje flore i faune, koja uz Direktivu o pticama iz 1979. čini bazu Natura 2000 mreže.

U mrežu je uključeno preko 25.000 područja širom Evrope, što je čini najvećom ekološkom mrežom na svijetu.

Uprkos njenom dvadesetogodišnjem postojanju i ekološkom, socijalnom i ekonomskom značaju, mreža Natura 2000 je slabo poznata među stanovništvom što predstavlja jedan od velikih problema.

Cilj niza kampanja je da pojedinci, organizacije i institucije urade određeni gest podizanja svijesti u korist očuvanja prirodnih ekosistema i ptičijih vrsta koje ih naseljavaju. (CZIP, europa.eu, natura2000day.eu, Ptice.info)

Vezano
Direktive EU o zaštiti ptica i staništa
U BiH realiziran projekt Natura 2000 od 1.5 miliona eura
Efikasni menadžeri za efikasnu Natura 2000 mrežu
Podrška provođenju EU direktiva o pticama i staništima
Sarajevo: Održan seminar o direktivama EU i radionica o Naturi 2000
 

paxaro

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
798
Reakcije
272
Lokacija
Spol
Udruženje BIOM učestvovalo u obilježavanju Dana mreže Natura 2000
Vx0Ysuc.png
Udruženje BIOM, kao BirdLife International predstavnik u Hrvatskoj, učestvovalo je u međunarodnom obilježavanju Evropskog dana Natura 2000 područja.

Tim povodom, u Osnovnoj školi Dobrinj na otoku Krku održana su dva predavanja "Proljeće dolazi na krilima ptica" u sklopu projekta Spring Alive.

Učenici su se također pridružili fotoakciji te svojim rukama oblikovali leptira, simbol Dana Natura 2000 područja.

Upravo ta gesta doprinosi očuvanju područja rijeke Havel u Njemačkoj. Za svaku takvu fotografiju sponzori će izdvojiti novac za zaštitu ovog područja. Akciji se možete pridružiti i vi putem ovog linka. (BIOM, Ptice.info)
 

keno 81

Registrovani član
Registracija
19-12-2014
Poruke
9
Reakcije
2
Lokacija
Spol
Sa srećom u provođenju direktiva.
 
Pronađi:
Vrh