Međunarodni dan zaštite lešinara, prva subota septembra

  • Pokretač teme Pokretač teme Vedran
  • Početni datum Početni datum
  • Pregledi 3591

Vedran

Registrovani član
Registracija
18-12-2014
Poruke
331
Reakcije
75
Lokacija
Spol
wzTOddq.png
Međunarodni dan zaštite lešinara (International Vulture Awareness Day – IVAD) obilježava se prve subote u septembru.

Lešinari (ili strvinari) su mesojedni i biljojedni organizmi koji se hrane mrtvim i raspadajućim organizmima u okolišu, čime su značajni za ekosisteme. Razlagači (detrivori) dovršavaju posao strvinara, hraneći se ostacima organske tvari preostalima nakon hranjenja strvinara.

Poznati primjeri lešinara su ptice supovi i kondori, kao i neki insekti, ribe i sisari. Mnogi mesojedi (karnivori) koji se redovno upuštaju u lov (hijene, lavovi, tigrovi, vukovi) ponašaće se strvinarski ako za to postoje uslovi, dok će se skoro svi strvinari veći od insekata baviti lovom ako nema dovoljno strvina, što se redovno događa iz razloga što strvina u okolišu nikada nema u dovoljnom broju da prekriju hranidbene potrebe. Lešinari biljnog materijala uključuju termite koji u termitnjake dovlače mrtve biljne organizme.

- Bjeloglavi sup
- Sup starješina
- Andski kondor

Strvinari koji pripadaju razredu ptica hrane se uglavnom ili isključivo strvinama životinja. Može ih se sresti na svim kontinentima osim Antarktici i Okeaniji. Dio su porodice Accipitridae u koju su uključeni i orlovi, lunje, škanjci i sokolovi. Svrstani su u potporodicu Aegypiinae.

Probavni sistem ptica lešinara je toliko prilagođen ovakvom načinu ishrane da im je želudac otporan na toksične produkte raspalih bjelančevina strvine kojom se hrane. Mogu jesti raspadajuće meso koje sadrži bakterije antraksa, botulizma i kolere i u želucu ih razgraditi.

Postoji petnaestak vrsta lešinara u ptičijem svijetu. Ove ptice u stanju su da satima lebde na velikim visinama koristeći tople vazdušne struje. Zahvaljujući izuzetno oštrom vidu primjećuju i najmanji leš na kilometarskim razdaljinama. Dugačak vrat bez perja omogućava im da sa lahkoćom kidaju iznutrice životinjskih lešina svojim povijenim i jakim kljunom.

Kad je u pitanju Balkan, najpoznatiji lešinar na ovim prostorima je bjeloglavi sup (Gyps fulvus).

Nestajanje čistača prirode poklapa se sa pojavom rezistentnih bakterija, zbog prekomjerne upotrebe antibiotika, što ukazuje na značaj zaštite lešinara. Pokrenuta je međunarodna kampanja da se zaustavi dalje uništavanje ove značajne grupe životinja koja ima važnu sanitarnu ulogu u prirodi. Organizuju se programi sa obrazovnim sadržajima i uvode se stroge mjere zaštite lešinara u svim zemljama koje oni naseljavaju. (Wikipedia, vultureday.org, Ptice.info)
 
Organizuju se programi sa obrazovnim sadržajima i uvode se stroge mjere zaštite lešinara u svim zemljama koje oni naseljavaju.
Naše, nažalost, rastjeraše trovanjem i ratom.
 
Pronađi:
Nazad
Vrh