Direktive EU o zaštiti ptica i staništa

  • Pokretač teme Pokretač teme paxaro
  • Početni datum Početni datum
  • Istaknuto
  • Pregledi 6472

paxaro

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
805
Reakcije
275
Lokacija
Spol
Direktiva o pticama i Direktiva o staništima predstavljaju srž EU zakonodavstva u zaštiti prirode. Ta dva propisa zajedno postavljaju ambiciozni visoki standard očuvanja prirode za sve države članice EU. Njihova provedba odvija se u prvom redu kroz uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000. Svaka zemlja članica EU doprinosi ovoj mreži izdvajanjem najvažnijih područja za svaku pojedinu vrstu i stanišni tip naveden u odgovarajućim dodacima direktiva. Nije propisan postotak teritorija kojeg države trebaju uključiti u mrežu - on proizlazi na kraju postupka stručnog vrednovanja kao rezultat prostornog preklapanja svih područja izdvojenih za svaku pojedinu vrstu i stanišni tip. Veličina proglašenih Natura 2000 područja kreće se od 1 ha do preko 5000 km² ovisno o tome koja je vrsta ili stanište cilj očuvanja, a prosječna veličina je između 100 i 1000 ha. Sukladno Direktivi o pticama, za ptičije vrste države proglašavaju područja posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA). Direktiva o staništima pokriva sve ostale evropske vrste i stanišne tipove za koje su države članice obavezne odrediti posebna područja očuvanja (Special Areas of Conservation - SAC), nakon što prođu provjeru i dobiju odobrenje Evropske komisije. Ove dvije skupine područja zajedno čine mrežu Natura 2000.

Direktiva o zaštiti ptica (Council Directive 79/409/EEC; 2009/147/EC)
u5neyf3.png
Direktiva o pticama usvojena je 1979. godine, a njen cilj je zaštititi sve divlje ptice i njihova najvažnija staništa širom EU. Ona ograničava pojedine djelatnosti, poput držanja ili prodaje divljih ptica, te uvodi zakonske mehanizme za regulaciju drugih aktivnosti, poput lova, da bi se osigurala njihova održivost.

Ta Direktiva također zahtjeva od svih zemalja članica EU da najvažnija područja za 194 ugrožene vrste i za sve ptice selice utvrde kao područja Natura 2000 (SPA), posebno vodeći računa o močvarnim područjima od međunarodne važnosti. Do decembra 2009. godine u zemljama EU proglašeno je 5.242 SPA područja ukupne površine od 574.819 km² , od čega 477.312 km² kopna (11% teritorija EU) i 619 područja koja obuhvataju more površine 97.507 km².

Tekst Direktive o pticama možete pronaći OVDJE (EN).

Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC)
0SB3etF.png
1992. godine EU je usvojila Direktivu o staništima. Ona uvodi slične mjere zaštite evropske flore i faune kao i Direktiva o pticama, no osim ptica obuhvata dodatnih 1000 vrsta (biljaka, sisara, gmazova, vodozemaca, riba, određenih grupa beskičmenjaka) te više od 230 stanišnih tipova (nekih vrsta močvarnih, travnjačkih, šumskih, morskih i drugih staništa). Za 218 stanišnih tipova iz Dodatka I i za vrste iz Dodatka II Direktive (294 životinjske i 449 biljnih vrsta) države predlažu Evropskoj komisiji područja pSCI (proposed Sites of Community Importance) koja nakon postupka vrednovanja i odobravanja proglašavaju područjima Natura 2000 (SAC).

Kako bi se olakšao postupak ocjenjivanja prijedloga pojedinih država i njihovog sagledavanja u širem kontekstu evropske prirode, EU je podijeljena u devet biogeografskih regija koje su svaka za sebe karakteristične po vegetaciji, klimi, topografiji i geologiji. Granice regija su utvrđene tako da omogućuju praćenje trendova očuvanja vrsta i staništa u sličnim uvjetima širom Evrope ne vodeći računa o državnim granicama. Tih devet regija su: alpska, kontinentalna, mediteranska, panonska, stepska, borealna, atlantska, crnomorska i makaronezijska. Do decembra 2009. godine zemlje EU odabrale su 22.419 pSCI područja ukupne površine od 716.992 km², od čega 585.533 km² kopna (13,6% teritorija EU) i 1,391 područje koja obuhvataju more površine 131.459 km².

Tekst Direktive o staništima možete pronaći OVDJE (EN). (DZZPRH, Ptice.info)
 
To sve kod nas tek treba da zaživi.
 
Pronađi:
Nazad
Vrh