Pravilnik o vet. uslovima za uvoz ptica i uslovima karantina

  • Pokretač teme Pokretač teme lastavica
  • Početni datum Početni datum
  • Istaknuto
  • Pregledi 4924

lastavica

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
538
Reakcije
166
Lokacija
Spol
f2585vd.png
Na osnovu člana 24. stav 8. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, na 141. sjednici održanoj 12. januara 2011. godine, donijelo je

PRAVILNIK O VETERINARSKIM USLOVIMA ZA UVOZ ODREĐENIH VRSTA PTICA I O USLOVIMA KARANTINA

(Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 17 od 08 marta 2011)

(Predmet)

Član 1.​

Ovim se Pravilnikom propisuju veterinarski uslovi za uvoz određenih vrsta ptica iz zemalja ili dijela zemlje koji se navode u Dodatku ovog Pravilnika, te uslovi karantina za navedeni uvoz ptica.

(Djelokrug primjene)

Član 2.​

Ovaj Pravilnik se primjenjuje na životinje iz porodice ptica, isključujući:
a) kokoši, ćurke, biserke, patke, guske, prepelice, golubove, fazane, jarebice i bezgrebenke uzgojene ili držane u zatočeništvu za rasplod, proizvodnju mesa ili konzumnih jaja, ili za popunjavanje lovišta (pernata divljač);
b) ptice uvezene u okviru programa zaštite odobrenog u Bosni i Hercegovini;
c) kućne ljubimce u pratnji vlasnika;
d) ptice namijenjene zoološkim vrtovima ili ogledima;
e) ptice namijenjene odobrenim organima, institucijama ili centrima;
f) golubove za takmičenje uvezene u Bosnu i Hercegovinu iz susjedne zemlje gdje je njihovo boravište, koji su odmah pušteni s očekivanjem da će odletjeti natrag u odnosnu zemlju.

(Pojmovi)

Član 3.​

Za potrebe ovog Pravilnika koriste se slijedeći pojmovi:
a) ptice su životinje, izuzev onih navedenih u članu 2. ovog Pravilnika;
b) objekt odobren za uzgoj ptica je:
1) objekt koji se koristi isključivo za uzgoj ptica i;
2) koji je pregledan i odobren od nadležnog organa zemlje izvoznice, te udovoljava uslovima iz člana 4. ovog Pravilnika i Dodatka II;
c) ptice uzgojene u zatočeništvu su ptice koje nisu ulovljene u divljini, već su rođene i uzgojene u zatočeništvu i potiču od roditelja koji su se parili ili su oplođena jaja na drugi način prenesena u zatočeništvo;
d) bešavni nožni prsten je prsten ili obruč kružnog oblika, bez prekida ili spoja, s kojim nije manipulirano na bilo koji način, takve veličine da se ne može skinuti s noge ptice kada je u potpunosti razvijena nakon što je stavljen u prvim danima njenog života, komercijalno proizveden isključivo u tu svrhu;
e) odobreni karantinski objekt je objekt koji nije karantinski centar, a koji:
1) služi kao karantin za uvezene ptice;
2) je pregledan i odobren od nadležnog veterinarskog inspektora i udovoljava minimalnim uslovima iz člana 6. ovog Pravilnika i DodatkaIV;
f) odobreni karantinski centar je prostor:
1) koji služi kao karantin za uvezene ptice;
2) koji sadrži određeni broj jedinica, koje su operativno i fizički odvojene jedna od druge i svaka pojedina jedinica sadrži samo ptice iz iste pošiljke, istog zdravstvenog statusa i tvori jednu epidemiološku jedinicu; 3) koji je pregledan i odobren od strane nadležnog veterinarskog inspektora, te udovoljava minimalnim uslovima iz člana 6. ovog Pravilnika i DodatkaIV;
g) sentinel ptice su perad koja će se koristiti kao dijagnostička pomoć za vrijeme karantina;
h) dijagnostički priručnik je Dijagnostički priručnik za influencu ptica ("Službeni glasnik BiH", broj 74/10);
i) nadležni organi za provođenje ovog Pravilnika su:
1) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine - Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ured);
2) Nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt BiH) su: nadležni organi definirani Zakonom o veterinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 46/00), Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik RS", broj 42/08) i Zakonom o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) u slučaju Brčko Distrikta BiH;
3) Nadležni veterinarski inspekcijski organi entiteta su: nadležni organi definirani Zakonom o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 69/05) i Zakonom o inspekcijama u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik RS", broj 74/10);
j) nadležni veterinarski inspektor je inspektor nadležan za određeno administrativno područje;
k) kućni ljubimci su životinje vrsta: psi, mačke, pitome vretice, beskičmenjaci (osim pčela i rakova), ukrasne tropske ribe, vodozemci, gmizavci, ptice (sve vrste osim peradi), sisari (glodari i domaći kunići) koje su u pratnji njihovih vlasnika ili fizičko lice koje je odgovorno za takve životinje u ime vlasnika tokom njihovog kretanja i koje nisu namijenjene prodaji ili prijelazu u vlasništvo drugog vlasnika;
l) odobreni organi, institucije ili centri su stalni, geografski ograničeni objekti odobreni od strane nadležnih organa, gdje se jedna ili više vrsta životinja uobičajeno čuva ili uzgaja, bilo sa komercijalnim ili drugim završetkom, a isključivo su namijenjeni za jednu ili više slijedećih svrha:
1) prikazivanje životinja i obrazovanje javnosti;
2) očuvanje vrste;
3) osnovna ili primijenjena izučavanja ili uzgoj životinja u svrhu takvog izučavanja.

(Odobreni objekti za uzgoj ptica)

Član 4.​

Odobreni objekti za uzgoj ptica moraju udovoljavati slijedećim uslovima:
a) objekt za uzgoj ptica mora biti odobren od nadležnog organa zemlje izvoznice u skladu s uslovima navedenim u DodatkuIIovog Pravilnika te mu mora biti dodijeljen odobreni broj;
b) naziv i odobreni broj objekta za uzgoj ptica mora se nalaziti na listi objekata za uzgoj koju je izradila Evropska komisija.

(Uslovi uvoza ptica)

Član 5.​

Uvoz ptica bit će odobren ako ptice udovoljavaju slijedećim uslovima:
a) ptice moraju biti uzgojene u zatočeništvu;
b) ptice moraju:
1) poticati iz zemalja ili dijelova tih zemalja navedenih u DodatkuIovog Pravilnika;
2) dolaziti iz odobrenih objekata za uzgoj ptica koji udovoljavaju uslovima iz člana 4. ovog Pravilnika;
c) ptice moraju biti podvrgnute laboratorijskom testiranju u periodu od 7 do 14 dana prije otpreme s negativnim rezultatom na bilo koji virus influence ptica i virus njukastl bolesti (eng.newcastle disease), (u daljnjem tekstu: njukastl bolest);
d) ptice ne smiju biti cijepljene protiv influence ptica;
e) ptice mora pratiti certifikat o zdravlju životinja u skladu s modelom certifikata iz DodatkaIIIovog Pravilnika;
f) ptice moraju biti označene individualnim identifikacijskim brojem na nožnom prstenu ili mikročipom;
g) individualni identifikacijski broj nožnog prstena ptice ili mikročip iz tačke f) ovog člana mora sadržavati najmanje slijedeće podatke:
1) međunarodni kod zemlje izvoznice (ISO) koja je provela označavanje,
2) jedinstveni serijski broj;
h) individualni identifikacijski broj iz tačke f) ovog člana mora biti upisan u certifikat o zdravlju životinja;
i) ptice moraju biti prevožene u novim kafezima koji su izvana pojedinačno označeni identifikacijskim brojem navedenim u veterinarskom
 
Eto, da ne kažu da nisu znali. :p
 
Pronađi:
Nazad
Vrh